Aktualności

Główna treœść strony

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna oraz terminy zapisów do klas IV i VII szkoły podstawowej utworzonej z gimnazjum.

Data umieszczenia:

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą rekrutacji.

I. Rekrutacja do klas I.
Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.
Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w załączniku do Uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego:

OBWODY

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami klasach I.
Kryteria brane od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podlegających ocenie określono w Uchwale Rady Gminy Jabłonna:
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=302808

Harmonogram rekrutacji ustalono Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonna:
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304697

II. Zapisy do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie utworzonej w wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie.

Terminy zapisów dla uczniów obecnych klas III i VI Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego ustalono w Zarządzeniu Wójta Gminy Jabłonna:
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304695
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl