Aktualności

Główna treœść strony

Kto wykona projekt przebudowy wałów?- przetarg ogłoszony

Data umieszczenia:

Długotrwałe starania o poprawę ochrony przeciwpowodziowej w Gminie Jabłonna i w gminach sąsiednich przyniosły efekty. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej ogłosił przetarg na wykonanie projektu przebudowy wału przeciwpowodziowego na odcinku od Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego. Zarządca wału oszacował kwotę wykonania dokumentacji na blisko 1,5 mln zł. Gmina Jabłonna współfinansuje zadanie, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy i powiatu.

W listopadzie 2016 r. gminy Jabłonna i Wieliszew, miasta Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki, powiaty Legionowski i Nowodworski oraz Województwo Mazowieckie zadeklarowały współpracę na rzecz przygotowania i realizacji przedsięwzięcia jakim jest przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. W ślad za tym, Rada Gminy Jabłonna (w marcu 2017 r.) wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia między Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim. Jednocześnie, Gmina Jabłonna przeznaczyła w tegorocznym budżecie 250 000 zł na współfinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy wału na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.

Przedmiotem zamówienia opublikowanego 17 maja 2017 na stronie WZMiUW w Warszawie, jest wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji polegającej na przebudowie z elementami rozbudowy prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w ramach zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna –Nowy Dwór Mazowiecki”. Długość odcinka wału, którego dotyczy projekt to 18,803 km.

Termin składania oraz otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji upływa 29 maja 2017 r.
Wykonawca wybrany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będzie zobowiązany do zakończenia prac projektowych do 8 grudnia 2017 r.

Obwałowanie rzeki Wisły chroni przed powodzią dolinę o powierzchni ok. 6 803,18 ha (68,03 km2) na terenie m.st. Warszawy, powiatu legionowskiego i powiatu nowodworskiego.

Planowana inwestycja znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły. W międzywału znajduje się rezerwat przyrody „Ławice Kiełpińskie” oraz „Kępy Kazuńskie”. W południowej części odcinka wału objętego opracowaniem, na prawym brzegu zawala występuje rezerwat przyrody „Jabłonna”, a w północnej części odcinka wału objętego opracowaniem położony jest teren włączony do specjalnego obszaru ochrony siedliskowej w ramach sieci Natura 2000 pod nazwą „Ostoja Nowodworska”.

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl