Aktualności

Główna treœść strony

Umowa na wywóz odpadów komunalnych podpisana

Data umieszczenia:

Od 1 lipca 2017 roku odpady komunalne z zamieszkałych nieruchomości w Gminie Jabłonna będzie odbierać konsorcjum firm: PARTNER Sp.z o.o. – lider konsorcjum, ul. Płytowa 1 , 03-046 Warszawa i PARTNER Dariusz Apelski - członek konsorcjum, ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa.

29.05.2017 roku Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę z konsorcjum firm: PARTNER Sp.z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski , ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Jabłonna. Umowa opiewa na kwotę 4.895.999,77 zł i będzie obwiązywała Gminę przez dwa lata - od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. W ramach umowy od 1 lipca 2017 r. odpady odbierane będą również z GPSZOK zlokalizowanego w Jabłonnie przy ul. Chotomowskiej.

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców wyrażone w ankiecie przeprowadzonej na początku roku 2017, Gmina zawierając kolejną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Jabłonna zwiększyła częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych, dopasowując ją do potrzeb mieszkańców budynków jedno i wielorodzinnych.

Zabudowa jednorodzinna
Odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie. Odbiór odpadów segregowanych ( papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne)- będzie odbywał się raz na cztery tygodnie. Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą od miesiąca kwietnia do listopada przynajmniej raz w miesiącu oraz będą dodatkowe cztery odbiory w każdym roku obowiązywania umowy. W ostatnim tygodniu stycznia będą obierane drzewka poświąteczne „choinki”. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte opony – będą odbierane dwa razy w roku (w marcu i wrześniu).

Zabudowa wielorodzinna

Odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowane) będzie realizowany trzy razy w tygodniu
( poniedziałek, środa, piątek). Odbiór odpadów segregowanych będzie odbywał się nie rzadziej niż raz na tydzień, z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach. Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą od miesiąca kwietnia do listopada przynajmniej raz w miesiącu oraz będą dodatkowe cztery odbiory w każdym roku obowiązywania umowy. W ostatnim tygodniu stycznia będą obierane drzewka poświąteczne „choinki”. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte opony – będą odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Opłaty
Opłaty za odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych pozostają na dotychczasowym poziomie.
Odpady segregowane – 10,00 zł /osoba
Odpady zmieszane – 20,00 zł / osoba
Posiadacze Karty dużej Rodziny Gminy Jabłonna nadal będą korzystać z 50 % zniżki w opłacie za odbiór odpadów.

Warto wiedzieć

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych będzie wykonywany w godzinach od 7:00 do 20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7:00. Jeżeli pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed godziną 7:00, wówczas nie będą przyjmowane reklamacje, natomiast ich odbiór nastąpi w kolejnym terminie wyznaczonym zgodnie z harmonogramem. W przypadku posiadania zewnętrznej altany śmietnikowej, należy udostępnić ją dzień wcześniej (wieczorem) lub w dniu odbioru przed godziną 7:00.
Przypominamy o umieszczeniu numerów posesji na ogrodzeniach, domach w celu prawidłowej lokalizacji danej nieruchomości oraz zamykanie psów w dniu odbioru odpadów. Z posesji, która nie będzie zabezpieczona przed wydostaniem się czworonoga, nie będą odbierane odpady i trzeba będzie czekać do następnego odbioru zgodnie z harmonogramem.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl