Aktualności

Główna treœść strony

Ogłoszenie o pracy w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie

Data umieszczenia:

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie szuka pracowników na stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego, intendenta i kucharza.Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - intendent
 
Wymiar zatrudnienia - 1/1 etat – w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
1. Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstwa karno – skarbowe,
• wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe (dietetyk, technolog żywienia)
• preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
• nieposzlakowana opinia,
• umiejętność obliczania należności za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu,
• rejestracja faktur i opisywanie dokumentów księgowych,
• obsługa komputera,
• obsługa urządzeń biurowych,
• znajomość zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz HACCP przy produkcji posiłków przedszkolnych,
• co najmniej roczny staż pracy.
2. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność analitycznego myślenia,
• samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
• terminowość, rzetelność i odpowiedzialność,
• komunikatywność i wysoka kultura osobista,
• odpowiedzialność za realizację zadań.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:
• sporządzanie raportów żywieniowych,
• prowadzenie spraw związanych z odpłatnością za przedszkole,
• zaopatrywanie przedszkola w artykuły spożywcze,
• prowadzenie magazynów,
• organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy personelu kuchni,
• współpraca z główną księgową,
• dbałość o stan sanitarny pionu kuchennego,
• sporządzanie jadłospisów dekadowych i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
• przestrzeganie procedur związanych z HACCP,
4. Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia (kopie potwierdzone z oryginałem),
• inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (kopie potwierdzone z oryginałem),
• kopie świadectw pracy,
• oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby związane z ogłoszonym naborem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Gminnego w Chotomowie w godzinach 8.00-16.00 do dnia 10.08.2017 r.


Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - kucharz

Wymiar zatrudnienia - 1/1 etat – w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
• mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
• nieposzlakowana opinia,
• znajomość zasad zdrowego żywienia,
• znajomość przepisów HACCP i GHP,
2. Wymagania dodatkowe:
• terminowość
• umiejętność samodzielnego organizowania pracy i umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność i dyspozycyjność,
• komunikatywność i wysoka kultura osobista,
• odpowiedzialność za realizację zadań.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kucharza:
• przygotowywanie posiłków dla dzieci, zgodnie z ustalonymi z intendentem jadłospisami,
• dbanie o właściwą kaloryczność posiłków, stosowanie zasad i norm żywienia przewidzianych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
• przestrzeganie zasad HACCP przy przygotowywaniu posiłków,
• przestrzeganie w pracy instrukcji dobrej praktyki higienicznej,
• uczestniczenie w ustalaniu jadłospisów dekadowych,
• nadzorowanie prawidłowego wykorzystania otrzymanych artykułów spożywczych,
• dbanie o należyty stan sanitarny i techniczny pionu kuchennego.
4. Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia (kopie potwierdzone z oryginałem),
• inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (kopie potwierdzone z oryginałem),
• kopie świadectw pracy,
• oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby związane z ogłoszonym naborem zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Gminnego w Chotomowie w godzinach 8.00-16.00 do dnia 10.08.2017 r.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl