Aktualności

Główna treœść strony

Podpisana umowa na wodociąg i kanalizację

Data umieszczenia:

W poniedziałek 7 sierpnia Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowy na wykonanie dwóch zadań dotyczących budowy wodociągu i kanalizacji w Chotomowie w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”.

Firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Legionowie, która będzie realizowała inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykona dwa zadania będące częścią projektu na który nasza gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

W ramach podpisanych umów firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w wykona sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni „P1” (Zadanie 2) i przepompowni „P11” (Zadanie 10) w m. Chotomów” obejmujące:

1) Część I : Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w Chotomowie obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
a) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2.015mb,
b) ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 185 mb,
c) pompowni ścieków P1 o wydajności 16 dm3/s,
d) sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1.280 mb

Wartość umowy wyniesie 2 311 170,00 zł, a termin realizacji zaplanowany jest do 29 czerwca 2018 r.

W ramach drugiej umowy wykonane zostanie:
2) Cześć II : Zadanie 10 - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w Chotomowie obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
a) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 1.300mb,
b) ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 170 mb,
c) pompowni ścieków P11 o wydajności 3dm3/s,
d) sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1.000 mb

Wartość umowy wyniesie 1 701 090,00 zł, a termin realizacji zaplanowany jest do dnia 29 czerwca 2018 r.

Oba zadania są częścią projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

Więcej informacji dotyczących projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” można znaleźć na stronie: http://www.jablonna.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=3640

Przypominamy również, że w związku z realizacją projektu w sierpniu w Urzędzie Gminy odbędą się jeszcze dwa spotkania informacyjne:

• 16 sierpnia 2017r (środa) w godzinach od 16.00-19.00
• 22 sierpnia 2017r (wtorek) w godzinach od 16.00-19.00

Na spotkania zapraszamy mieszkańców następujących ulic:

• Dobra
• Świetlista
• Parkowa
• Bagienna
• Jasna (nr 25, 27)
• Dolinowa
• Kwiatowa
• Jarzębinowa
• Św. Tomasza z Akwinu

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl