Aktualności

Główna treœść strony

Program Wymiany Pieców – edycja 2017

Data umieszczenia:

W trosce o poprawę stanu powietrza atmosferycznego Gmina Jabłonna wzorem ubiegłego roku, pozyskała dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych pieców przede wszystkim węglowych - na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności.

Z końcem września wpłynęło oficjalne pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujące o przyznaniu promesy na dofinansowanie tego zadania w formie dotacji w wysokości do 87 389,04 zł.

Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni polega na wymianie, w domach mieszkańców Gminy Jabłonna, starych i nieefektywnych pieców (węglowych, ale także gazowych oraz na olej opałowy i biomasę) na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na wymianę około 20 kotłów. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to liczba wystarczająca, patrząc na potrzeby Gminy i jej mieszkańców, jednak zmiana formuły tegorocznego programu pozwala na zakup kotłów, zgodnych z oczekiwaniami ich potencjalnych odbiorców. Brak takiego rozwiązania w roku ubiegłym był dość dużym problemem w zeszłorocznej edycji programu.

Zgodnie z opublikowanymi przez WFOŚiGW wytycznymi związanymi z metodologią wyliczania tzw. efektu ekologicznego, realizowany przez nas program wymiany pozwoli uniknąć emisji około 1 766 kg pyłów w skali roku, około 700 kg dwutlenku siarki (SO2), 64 kg tlenków azotu (NOx), ponad 2 ton tlenku węgla (CO) oraz odpowiednio blisko 91 ton dwutlenku węgla (CO2). Zmniejszenie emisji związane jest przede wszystkim z wycofaniem z użytkowania, poprzez brak udzielenia dotacji na tzw. paleniska węglowe, oraz objęcie programem także osób posiadających piece olejowe, których emisje substancji szkodliwych
i niebezpiecznych znacznie przekracza ilości tych substancji emitowanych przez chociażby kotły opalane gazem ziemnym.

Obecnie trwają prace związane z ustaleniem ostatecznej listy odbiorców programu. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami o zakwalifikowaniu się do dofinansowania decydowała i decyduje kolejność zgłoszeń mieszkańców. W przypadku rezygnacji osoby kwalifikującej się do dofinansowania na jej miejsce jest wpisywana kolejna osoba z listy. Równocześnie z nimi jest przygotowywane zapytanie ofertowe dotyczącego zakupu nowych kotłów. Dokładamy starań aby z końcem miesiąca października pierwsze kotły trafiły do mieszkańców naszej gminy.

UWAGA, PROGRAM SKIEROWANY DO OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY W NIOSKI W NABORZE PROWADZONYM NA POCZĄTKU 2017 R.


 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl