Aktualności

Główna treœść strony

Dowóz dzieci do szkół

Data umieszczenia:

Tylko w 2016 i 2017 r. koszt dowozu dzieci z gminy Jabłonna do przedszkoli i szkół wyniósł blisko 1,5 mln zł.

Gmina Jabłonna realizuje i finansuje dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, Szkół Podstawowych w Chotomowie – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w Legionowie i w Warszawie. Gmina Jabłonna finansuje również dowóz dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół przez rodziców.

W 2016 r. dowóz dzieci kosztował łącznie ponad 705 tysięcy złotych, z czego do szkół podstawowych w gminie Jabłonna - ponad 496 tysięcy złotych, a koszty związane z transportem dzieci niepełnosprawnych wyniosły ponad 208 tysięcy złotych.

W 2017 r. planowane koszty związane z dowozem dzieci do szkół wyniosą ponad 739 tysięcy zł. Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Chotomowie i w Jabłonnie wyniesie ponad 522 tysiące zł, a dowóz dzieci niepełnosprawnych ponad 217 tysięcy złotych.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe gmina zapewnia bezpłatny transport wtedy, gdy droga dziecka z domu do szkoły podstawowej przekracza:

3 km - w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych
4 km - w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych

Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej, a niepełnosprawnym dzieciom w wieku 5 i 6 lat- do najbliższego przedszkola. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym istnieje obowiązek zapewnienia dowozu także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl