Aktualności

Główna treœść strony

Sezon zimowy 2017/2018- jesteśmy gotowi!

Data umieszczenia:

Przed nami sezon zimowy 2017/2018, Gmina Jabłonna jest przygotowana i nie da się zaskoczyć opadom śniegu czy oblodzeniu. 22 listopada, Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowy z dwiema firmami, które w sezonie zimowym 2017/2018 zajmą się utrzymaniem dróg, chodników, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i dróg gruntowych.

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych we wszystkich miejscowościach zajmie się firma AG-Complex Sp. z o.o. (ul. Płytowa 14) z Warszawy. Utrzymanie chodników, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i dróg gruntowych w rozpoczynającym się sezonie, zlecono firmie Szulc Władysław „TIP–TOP” (ul. Mickiewicza 29A) z Sierpca.

W zakresie prac wykonywanych w ramach zimowego utrzymania, znajdują się: płużenie dróg dla zachowania przejezdności w warunkach opadów śniegu, likwidacja śliskości, uprzątnięcie oraz wywożenie śniegu i lodu z dróg.

Koordynatorem zimowego utrzymania dróg jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
Kontakt z koordynatorem pod numerem telefonu- 605-330-110.


Na początku sezonu zimowego, warto przypomnieć również o obowiązkach właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289). Jednym z przepisów regulujących obowiązki właścicieli co do zimowego utrzymania chodników, jest art. 5.1.4, gdzie ustawodawca wskazuje na następujące obowiązki właścicieli nieruchomości, pośród nich: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl