Aktualności

Główna treœść strony

Pozbądź się azbestu 2018- mamy dofinansowanie WFOŚiGW

Data umieszczenia:

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął uchwałę o dofinasowaniu zadania pn.: „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna – etap VIII” w wysokości zgodnej z wnioskowaną. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy Gminy Jabłonna, którzy ubiegali się o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest, zostaną objęci wsparciem.

Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych zadania i obejmuje: demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu lub odbiór z transportem i unieszkodliwienie składowanych luzem wyrobów zawierających azbest.

Obecnie przygotowujemy się do podpisania umowy z Wykonawcą zadania oraz aktualizujemy załączniki do wniosku o dofinansowanie. Do 30.09.2018 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania wraz z uzyskaniem pełnego efektu ekologicznego.


 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl