Jesteś tutaj:

Odpowiedzialni Społecznie 2018

Data: 04.10.2018 r., godz. 09.31    762
Po raz drugi starostwa legionowski Robert Wróbel wspólnie z powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zaprasza pracodawców z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w konkursie "Odpowiedzialni Społecznie 2018"
Konkurs skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, i które włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez wymiar finansowy.
Celem konkursu jest popularyzcja biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wedzę na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie, wpływając w ten sposób na jego pozytywny wizerunek.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach:
Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.
Uroczyste wręczenie honorowych tytułów odbędzie się na sesji Rady Powiatu w Legionowie.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 17 listopada, które są do pobrania w na www.cis.legionowski.pl, www.powiat-legionowski.pl. Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie,
przy ul.Warszawskiej 74.

Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.