Jesteś tutaj:

Kolejne umowy w ramach projektu podpisane

Data: 15.10.2018 r., godz. 09.40    1421
Kolejne umowy w ramach projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I” podpisane!

Wykonawca kontynuuje prace związane z budową systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy. Projekt realizowany jest od 22.07.2015 roku, a koniec inwestycji przewidziany jest na 31.03.2022 r.

Do zakończonych realizacji możemy zaliczyć Zadanie 17 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od posesji nr 236 w kierunku ul. Zegrzyńskiej)”. W ramach tej inwestycji wybudowano i oddano do eksploatacji sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej o długości 791,50 mb. Prace przy tym Zadaniu trwały od 02.05.2016 r. do 19.10.2016 r., a wartość umowna realizacji to 384 195,99 zł.

Obecnie, wykonawca robót, firma PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Legionowie, prowadzi zawansowane prace przy realizacji drugiej części Zadania 1 pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „Jasna” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Partyzantów, Jasna, Radosna, Szafirowa, Szczęśliwa, Życzliwa, Gwiaździsta, Serdeczna, Tęczowa, Pogodna, Wesoła w m. Chotomów”. W ramach tego Zadania wykonano w 2015 roku część dokumentacji projektowej oraz w latach 2016-2018 wybudowano i przekazano do eksploatacji sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 7 631,28 mb i kanalizacji tłocznej o długości 872,14 mb. Zakończenie drugiej części Zadania Wykonawca planuje w grudniu bieżącego roku. Wartość umowna Zadania to 6 342 418,75 zł.

Równie zaawansowane prace prowadzone są na Zadaniu 2 pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P1” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Jasna, Świetlista, Dobra, Parkowa, Bagienna w m. Chotomów. Zadanie to jest w realizacji od sierpnia 2017 r., a zakończenie robót planowane jest w grudniu 2018 r., jego wartość została oszacowana na 2 311 170,00 zł. Na podobnym etapie jest realizacja Zadania 3 pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Radosna, Promienna, Księżycowa, Willowa, Spokojna, Bagienna, Mała w m. Chotomów”. W obrębie tej inwestycji prace trwają od 25.08.2017 r., a ich zakończenie przewidywane jest w grudniu bieżącego roku. Wartość umowna realizacji wynosi: 4 429 230,00 zł.

W grudniu tego roku zakończy się również realizacja Zadania 10 pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P11” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu w m. Chotomów”. Prace przy budowie tego odcinka rozpoczęły się w sierpniu 2017 r.
Wartość umowna tego Zadania to: 1 701 090,00 zł.
Kolejnym zadaniem, które według założonego harmonogramu zostanie zakończone w tym roku, jest Zadanie 11 pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P12” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Łąkowa, Polna, Ogrodowa, M. Konopnickiej, Stefana Kisielewskiego w m. Chotomów”. Roboty przy realizacji tego odcinka rozpoczęły się 25.08.2017 r. , a zakończenie prac przewidziane jest w grudniu.
W tym roku rozpoczęły się prace przy Zadaniu 18. Zadanie podzielone zostało na dwie części.
Zadanie 18 część 1 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Dębowej, Konwaliowej, Wrzosowej w m. Jabłonna. Ta część Zadania jest realizowana od sierpnia 2018 r., a na zakończenie robót poczekamy do sierpnia 2019 r. Natomiast część 2 tej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla płn. strony ul. Modlińskiej w m. Jabłonna (na odc. od ul. Chotomowskiej do Dębowej)” jest w realizacji od sierpnia 2018 r., a wykonawca planuje zakończyć prace do czerwca 2019 r.
Wartość realizacji Zadania wynosi 5 854 800,00 zł

Z dnia na dzień zmienia się również wygląd Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie. Realizacja tej inwestycji objęta jest Zadaniem 19. Wykonawcą tego Zadania jest poznańska firma Envirotech Sp. z o.o., która podpisała umowę na wybudowanie kompletnej infrastruktury pompowania, uzdatniania i gospodarki ściekami służącej do produkcji wody pitnej, której odbiorcami będą mieszkańcy Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i zachodniej części Jabłonny. Na terenie stacji trwają budowlane prace wykończeniowe oraz montaż rurociągów technologicznych. Wartość projektu realizowanego od stycznia 2018 r. wynosi 4 735 254,00 zł.W ramach dalszej realizacji projektu ogłoszono postępowania na Zadanie 4 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P4” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Bagienna, Podleśna, Obrońców Modlina, Mała w m. Chotomów”, na Zadanie 9 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P10” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Okólna, Żwirki i Wigury, Polna, M. Konopnickiej w m. Chotomów”. Termin złożenia ofert upływa dnia 11.10.2018 r.

Kolejne postępowanie dotyczy Zadania 5 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Strażacka, Przechodnia, Piękna, Piusa XI, Żeligowskiego, Górzysta, Słoneczna, Obrońców Modlina w m. Chotomów” i Zadania 6 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w m. Chotomów oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w m. Dąbrowa Chotomowska” w ramach, których Wykonawcy mogą składać oferty do dnia 25.10.2018 r.

Podsumowując, do końca sierpnia 2018 r. zawarto kontrakty na łączną kwotę 29,9 mln co stanowi ponad 44% wartości całego projektu i przekazano do eksploatacji 9,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Według założonego harmonogramu do końca 2018 roku zostanie wybudowane i przekazane do eksploatacji 10,6 km sieci wodociągowej oraz 11,4 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Ilość mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.08.2018 r. wynosi 267!
Podłączyć się czy nie ?
Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy cieszy się zainteresowaniem mieszkańców ale budzi także wiele obaw i wątpliwości. Wiele osób uważa, że przyłączając się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej musi rezygnować z przydomowej studni. Nic bardziej mylnego. Wodę z własnego ujęcia można wykorzystywać na przykład do podlewania ogródka i nie ma konieczności likwidacji tego źródła. Mieszkańcy pytają także czy istniejące na ich posesji szamba mogą jeszcze w jakiś sposób wykorzystać. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że przydomowe szamba po odkażeniu mogą służyć jako zbiorniki na deszczówkę lub po opróżnieniu można w nich umieścić studzienkę kanalizacyjną. Wszystkich mieszkańców zachęcamy aby jeśli mają taką możliwość, podłączali się do nowo wybudowanych sieci. Tylko drożna i szczelna kanalizacja zapewnia, że ścieki z budynków w sposób bezpieczny przedostaną się do oczyszczalni ścieków, nie zagrażając środowisku naturalnemu. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nieszczelne szamba jak również nielegalne wylewanie nieczystości na pola i łąki szkodzi nie tylko środowisku ale i nam samym. Tego typu zanieczyszczenia zawierają setki groźnych dla życia bakterii oraz wirusów, które z łatwością się rozmnażają w naszym otoczeniu i powodują wiele chorób. Stąd właśnie zakażenia bakteriami E. Coli, Salmonelli czy też enterokokami kałowymi. Podłączenie się do wybudowanej sieci uchroni nas przed wieloma chorobami i poprawi stan naszych gleb. Dzięki nowoczesnej gospodarce wodno-ściekowej mieszkańcy naszej gminy zyskają gwarancję, że żadne szkodliwe substancje nie przedostaną się do otoczenia, a wszystkie ścieki będą zawsze prawidłowo oczyszczone. Oprócz tego każdy użytkownik sieci wodociągowej będzie miał stały dostęp do czystej i pysznej wody. Woda uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie, będzie regularnie badana i cały czas monitorowana, a przede wszystkim zdatna do picia.

Aby podłączyć się do sieci należy wypełnić wniosek, znajdujący się na stronie urzędu Gminy Jabłonna, lub można go pobrać w urzędzie, w pokoju nr 2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz klauzulę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i złożyć w kancelarii urzędu. Decyzję o warunkach odbierają Państwo w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ulicy Zegrzyńskiej 1. Należy pamiętać, że dokumenty składamy dopiero po oddaniu do eksploatacji danego odcinka inwestycji. Jednostka Realizująca Projekt będzie informować na bieżąco mieszkańców, które odcinki sieci zostały oddane do eksploatacji i kiedy można składać wnioski o warunki przyłączenia.