Jesteś tutaj:

Przerwa w funkcjonowaniu basenu

Data: 26.06.2018 r., godz. 15.42    583
Szanowni Mieszkańcy,
w związku z realizacją projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna”, w okresie wakacji basen w Jabłonnie będzie nieczynny. Prace obejmują kompleksową termomodernizację budynku GCKiS w Jabłonnie.

Podczas przerwy technicznej zostanie wymieniona instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Kotłownia zostanie zmodernizowana poprzez wymianę pieców oraz podłączenie do instalacji fotowoltaicznej i solarnej.

Wykonanie zaplanowanych prac uniemożliwia funkcjonowanie basenu.

Przerwa techniczna będzie trwała od 30 czerwca do 9 września 2018 r.

Przepraszamy za utrudnienia.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 "Efektywność energetyczna" RPO WM na lata 2014 - 2020.