Jesteś tutaj:

Komunikat w związku z trwającą akcją strajkową w placówkach oświatowych

Data: 08.04.2019 r., godz. 15.00    850
W poniedziałek 8 kwietnia w gminnych placówkach oświatowych rozpoczęła się akcja strajkowa w przedszkolach i szkołach. W Gminie Jabłonna biorą w niej udział wszystkie przedszkola i szkoły gminne, a strajkowało niemal 90 % nauczycieli.
W związku ze skalą strajku i możliwością, że będzie on w podobnym zakresie kontynuowany w dniach kolejnych, także we wtorek 9 kwietnia w naszych przedszkolach i szkołach najprawdopodobniej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a zajęcia opiekuńcze będą mogły być realizowane w bardzo ograniczonym zakresie, zależnym od liczby pracowników pozostających do dyspozycji Dyrektorów szkół i przedszkoli.

Dziękując za zrozumienie wykazane dzisiaj zwracamy się ponownie z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych o zapewnienie swoim dzieciom opieki.
Przypominamy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

W dalszym ciągu, w trakcie prowadzonej akcji strajkowej, placówki oświatowe nie będą zapewniały posiłków.

Codziennie na stronach szkół i przedszkoli ok. godziny 14:00 będą pojawiały się aktualne informacje o sytuacji w placówkach oświatowych. Informacje będę również wysyłane przez dziennik elektroniczny oraz platformę i-przedszkole.

Niezależnie od informacji nt. długości i intensywności akcji strajkowej prosimy uczniów klas III gimnazjów, by w dniach planowanego egzaminu gimnazjalnego stawili się w szkole zgodnie z harmonogramem. Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu zostaną przedstawione bezpośrednio przez Panią Dyrektor w dniach egzaminu.

Andrzej Jasiński
Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych