Jesteś tutaj:

Ekologiczna Gmina Jabłonna

Data: 03.08.2018 r., godz. 08.40    784
Gmina Jabłonna razem ze Stowarzyszeniem Sąsiedzi 05-123 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zakończyła kampanię edukacyjno- informacyjną -„Ekologiczna Gmina Jabłonna”.
Celem kampanii było podniesienie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

1.W ramach akcji zostały rozmieszczone tablice edukacyjno - informacyjne w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami zawierające informacje dotyczące prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz możliwości dostarczenia nieodpłatnie określonych rodzajów odpadów komunalnych do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (GPSZOP).

2. Tablice zakazujące wyrzucania śmieci na dzikich wysypiskach śmieci oraz na terenach leśnych.

3. Podsumowaniem akcji było zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego „Poznaj zasady ochrony środowiska naturalnego” dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów / rodziców z terenu Gminy Jabłonna do Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zbiórki makulatury i złomu.