Jesteś tutaj:

Chotomów

1229
Chotomów - (liczba mieszkańców na dzień 22.01.2015 r.- 5448 osób) Przechodząca przez wieś linia kolejowa dzieli wieś na dwie części: północną i południową. W części południowej znaczne zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej występuje na obszarze pomiędzy ul. Partyzantów, ul. Żeligowskiego, a linią kolejową. Południowo-zachodnia część Chotomowa rozwija się w kierunku zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

W części centralnej Chotomowa zlokalizowane są: usługi handlowe, neogotycki kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, cmentarz, pomnik, poczta, remiza strażacka, ośrodek kultury, pętla autobusowa.

W centrum znajduje się ponadto: Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego, ośrodek zdrowia oraz Dom Dziecka. Z kolei na ul. Żeligowskiego 27 położone jest Przedszkole Gminne wraz z placem zabaw. We wrześniu 2014 r. przy ul. Partyzantów został otwarty nowy budynek Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego.

Sołtys - Artur Oleksiak
Tel. 22 772 63 08

Rada Sołecka:
Renata Niemyjska
Tomasz Jacek Rybałko
Katarzyna Beata Grabowska
Mariusz Grzybek
Grażyna Jadwiga Andriasyan
Barbara Niemyjska
Teresa Rudnicka