Jesteś tutaj:

Rajszew

961
Rajszew - (liczba mieszkańców na dzień 22.01.2015 r.- 536 osoby) wieś położona wzdłuż ulicy Mazowieckiej (droga gminna), którą przecina ul. Golfowa.

Przy głównym wjeździe do Rajszewa zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe „Golf". Droga ta prowadzi do klubu golfowego, położonego przy wale przeciwpowodziowym. W sołectwie przeważa zabudowa ogrodnicza i zabudowa mieszkalna. W Rajszewie przy ul. Modlińskiej 75 znajduje się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sapere Aude. Placówka rozpoczęła edukację dzieci i młodzieży w bieżącym (2012/2013) roku szkolnym w 3 oddziałach: 1 i 5 klasy Szkoły Podstawowej oraz 1 klasy Gimnazjum.

We wsi budowany jest kościół wraz z domem parafialnym. Parafia obejmie zasięgiem Rajszew i Skierdy.

Sołtys - Hanna Grzelak
tel. 513-795-509
tel. 516-816-703

Rada Sołecka:
Halina Genowefa Kacperska
Marek Konowrocki
Agnieszka Klara Mołodowiec
Krystyna Walczak
Krzysztof Wielądek