Aktualności

Główna treœść strony

Rekrutacja do przedszkoli gminnych – rok 2017/2018

Data umieszczenia:

W rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna na rok szkolny 2017/2018 wnioski należy składać do:

- Przedszkola Gminnego w Chotomowie i Przedszkola Gminnego w Jabłonnie - w przypadku dzieci 3,4 i 5-letnich mających prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,

- Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie - w przypadku dzieci 6-letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Zgodnie z zapisami art.132 ustawy - Prawo oświatowe do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

przy czym powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXII / 303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Link

Harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków i potwierdzeń oraz ogłoszenia wyników rekrutacji ustalono w Zarządzeniu nr 36/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (w załączeniu).

Uwaga!
Rekrutacja nie dotyczy dzieci już zapisanych do przedszkoli gminnych i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W tych przypadkach wystarczające jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

Zarządzenie Wójta i Harmonogram

Deklaracja kontynuacji
Formularz zgłoszenia dziecka
Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola
Wzory oświadczeń
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl