Aktualności

Główna treœść strony

Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I

Data umieszczenia:

Harmonogram działań (aktualizacja)

08.05.2018

Trwają prace przy budowie kanalizacji i wodociągu

21.03.2018

Kanalizacja w rejonie ulic Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna przekazana do eksploatacji

20.02.2018
Kanalizacja i wodociąg w budowie!

13.02.2018

Stacja Uzdatniania Wody w Chotomowie do 2019 r.

22.09.2017
Spotkania w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dl części Zadania 1, Zadania 3 i Zadania 11

25.08.2017
Trzech umów na realizację trzech zadań

07.08.2017
Podpisane zostały dwie umowy na wykonanie dwóch zadań.

31.07.2017

W sierpniu Wójt Gminy Jabłonna zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spotkania odbędą się w dniach 7, 16 i 22 sierpnia w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Na spotkania zapraszamy mieszkańców ulic: Dobra, Świetlista, Parkowa, Bagienna, Jasna (nr 25 i 27), Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu.


Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 35 125 778 zł.

Dla gminy realizacja projektu będzie w najbliższych latach zadaniem priorytetowym pod względem organizacyjnym i finansowym. W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji w Urzędzie Gminy wyodrębniony zostanie zespół pracowników kompleksowo zajmujący się realizacją projektu.


W ramach projektu zostanie wybudowane blisko 52 kilometry kanalizacji i 36,7 kilometrów sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska. Oprócz tego zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody w Chotomowie a także zakupiony specjalistyczny samochód do oczyszczania kanałów sanitarnych i pompowni.

W  sołectwach objętych projektem do kanalizacji będzie mogło się podłączyć około 5400 mieszkańców, a do wodociągu około 3800 osób. Całość projektu została podzielona na 19 zadań, które będą realizowane w latach 2017 - 2021

 Dużym wyzwaniem, z punktu widzenia całego projektu, będzie podłączanie się mieszkańców do budowanej sieci kanalizacyjnej i osiągnięcia efektu ekologicznego.


Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego:
* naduzycia.POIS@mir.gov.pl
* Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
* Kontrola nieprawidłowości nadużycia finansoweOBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM BUDOWY SYSTEMU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JABŁONNA
Tabela (.pdf)


MAPY:
Mapa ogólna+SUW
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11
Zadanie 12
Zadanie 13
Zadanie 14
Zadanie 15
Zadanie 16
Zadanie 17
Zadanie 18
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl