Aktualności

Główna treœść strony

Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I

Data umieszczenia:

24 marca Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę na realizację projektu budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna. Wartość projektu przekracza 67 milionów złotych.
Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 35 125 778zł.

W ramach projektu gmina Jabłonna wybuduje blisko 52 kilometry kanalizacji i około 37 kilometrów sieci wodociągowej w Jabłonnie, Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej.

Przypomnijmy, że złożony w zeszłym roku wniosek w sprawie dofinansowania inwestycji znalazł się na listach rankingowych opublikowanych w pierwszej połowie listopada i zajął 36. miejsce na liście. Ocenę formalną przeszło ponad 100 projektów. Wniosek pod nazwą: „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I”, którego wartość wynosi blisko 68 milionów złotych otrzymał dofinansowanie w wysokości 35 milionów złotych. Uzyskanie dofinansowania w takiej kwocie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest rekordowe w historii gminy Jabłonna.

Dzięki wybudowaniu sieci sanitarnej o długości około 52 km (w tym 5,2 kilometra kanalizacji tłocznej) w miejscowościach: Jabłonna, Chotomów oraz Dąbrowa Chotomowska znacznie poprawi się dostęp mieszkańców do kanalizacji. Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej, projekt zakłada budowę sieci wodociągowej o długości około 37 km i stacji uzdatniania wody w Chotomowie.

Całość projektu została podzielona na 19 zadań które będą realizowane w latach 2017 - 2021. Najpilniejszym wyzwaniem, z punktu widzenia całego projektu będzie włączanie się mieszkańców do budowanej sieci kanalizacyjnej w celu osiągnięcia efektu ekologicznego. Dla gminy realizacja projektu będzie w najbliższych latach zadaniem priorytetowym pod względem organizacyjnym i finansowym. W Urzędzie Gminy wyodrębniony zostanie zespół pracowników kompleksowo zajmujący się realizacją projektu.

Gmina Jabłonna dotychczas tylko w niewielkim stopniu została skanalizowana i zwodociągowana. Do tej pory wybudowano 18,5 km kanalizacji i tylko 2,5 km wodociągów. Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści mieszkańców, korzyści zarówno społecznych jak i ekonomicznych oraz środowiskowych.


Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego:
* naduzycia.POIS@mir.gov.pl
* Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
* Kontrola nieprawidłowości nadużycia finansoweOBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM BUDOWY SYSTEMU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENI GMINY JABŁONNA
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6
Mapa 7
Mapa 8
Mapa 9
Mapa 10
Mapa 11
Mapa 12
Mapa 13
Mapa 14
Mapa 15
Mapa 16
Mapa 17
Mapa 18
Mapa 19


 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl