Aktualności

Główna treœść strony

Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I

Data umieszczenia:

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 35 125 778 zł.

Dla gminy realizacja projektu będzie w najbliższych latach zadaniem priorytetowym pod względem organizacyjnym i finansowym. W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji w Urzędzie Gminy wyodrębniony zostanie zespół pracowników kompleksowo zajmujący się realizacją projektu.


W ramach projektu zostanie wybudowane blisko 52 kilometry kanalizacji i 36,7 kilometrów sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska. Oprócz tego zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody w Chotomowie a także zakupiony specjalistyczny samochód do oczyszczania kanałów sanitarnych i pompowni.

W  sołectwach objętych projektem do kanalizacji będzie mogło się podłączyć około 5400 mieszkańców, a do wodociągu około 3800 osób. Całość projektu została podzielona na 19 zadań, które będą realizowane w latach 2017 - 2021

 Dużym wyzwaniem, z punktu widzenia całego projektu, będzie podłączanie się mieszkańców do budowanej sieci kanalizacyjnej i osiągnięcia efektu ekologicznego.


Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego:
* naduzycia.POIS@mir.gov.pl
* Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
* Kontrola nieprawidłowości nadużycia finansoweOBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM BUDOWY SYSTEMU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENI GMINY JABŁONNA
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapa 4
Mapa 5
Mapa 6
Mapa 7
Mapa 8
Mapa 9
Mapa 10
Mapa 11
Mapa 12
Mapa 13
Mapa 14
Mapa 15
Mapa 16
Mapa 17
Mapa 18
Mapa 19 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl