Aktualności

Główna treœść strony

Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I

Data umieszczenia:

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Planowany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 67 772 090 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 35 125 778 zł.

Dla gminy realizacja projektu będzie w najbliższych latach zadaniem priorytetowym pod względem organizacyjnym i finansowym. W celu sprawnego przeprowadzenia inwestycji w Urzędzie Gminy wyodrębniony zostanie zespół pracowników kompleksowo zajmujący się realizacją projektu.


W ramach projektu zostanie wybudowane blisko 52 kilometry kanalizacji i 36,7 kilometrów sieci wodociągowej w miejscowościach Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska. Oprócz tego zostanie wybudowana stacja uzdatniania wody w Chotomowie a także zakupiony specjalistyczny samochód do oczyszczania kanałów sanitarnych i pompowni.

W  sołectwach objętych projektem do kanalizacji będzie mogło się podłączyć około 5400 mieszkańców, a do wodociągu około 3800 osób. Całość projektu została podzielona na 19 zadań, które będą realizowane w latach 2017 - 2021

 Dużym wyzwaniem, z punktu widzenia całego projektu, będzie podłączanie się mieszkańców do budowanej sieci kanalizacyjnej i osiągnięcia efektu ekologicznego.


Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego:
* naduzycia.POIS@mir.gov.pl
* Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
* Kontrola nieprawidłowości nadużycia finansoweOBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM BUDOWY SYSTEMU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENI GMINY JABŁONNA
Tabela (.pdf)


MAPY:
Mapa ogólna+SUW
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11
Zadanie 12
Zadanie 13
Zadanie 14
Zadanie 15
Zadanie 16
Zadanie 17
Zadanie 18


Harmonogram działań (aktualizacja)

25.08.2017
Trzech umów na realizację trzech zadań

07.08.2017
Podpisane zostały dwie umowy na wykonanie dwóch zadań.

31.07.2017
W sierpniu Wójt Gminy Jabłonna zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spotkania odbędą się w dniach 7, 16 i 22 sierpnia w godzinach 16.00 - 19.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Na spotkania zapraszamy mieszkańców ulic: Dobra, Świetlista, Parkowa, Bagienna, Jasna (nr 25 i 27), Dolinowa, Kwiatowa, Jarzębinowa, św. Tomasza z Akwinu.

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl