Aktualności

Główna treœść strony

Stacja Uzdatniania Wody w Chotomowie do 2019 r.

Data umieszczenia:

U zbiegu ul. Partyzantów i Serdecznej w Chotomowie zostanie wybudowana Stacja Uzdatniania Wody, SUW będzie oddany do eksploatacji na początku roku 2019. Realizacja inwestycji pozwoli zaopatrzyć w wodę mieszkańców Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i zachodniej części Jabłonny. Budowa SUW jest częścią finansowanego przy udziale Funduszu Spójności projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Stację Uzdatniania Wody wybuduje Envirotech Sp. z o.o. z Poznania. Firma działa na rynku już od 1989 r. i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Umowa na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Chotomowie, podpisana przez Wójta Jarosława Chodorskiego, opiewa na 4 735 254,00 zł. Przedsięwzięcie będzie polegało na wybudowaniu kompletnej infrastruktury pompowania, uzdatniania i gospodarki ściekami służącej do produkcji wody pitnej, której odbiorcami będą mieszkańcy Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i zachodniej części Jabłonny.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody stanowi jedno z zadań realizowanych w ramach największego w historii gminy projektu wodno-kanalizacyjnego pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl