Obwieszczenia

Główna treœść strony

INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data umieszczenia:

Wójt Gminy Jabłonna stosownie do dyspozycji zawartych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/369/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Osiedlowej w obrębie 1-Jabłonna, podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jabłonna oraz na stronie internetowej gminy Jabłonna www.jablonna.pl na okres 21 dni, licząc od dnia 12 stycznia 2018 r. , został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących niezabudowane działki:

1. nr 89/43 o powierzchni 0,0196 ha, z obrębu 1-Jabłonna, położona przy ul. Osiedlowej.
2. nr 3069/1 o powierzchni 0,0012 ha, z obrębu 1-Jabłonna, położona przy ul. Osiedlowej.

Informacji i wyjaśnień o przedmiotowej nieruchomości udziela Referat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Jabłonna - pok. nr 22 (I piętro) - tel. 22-767 73 11.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl