Pytania do wójta

Główna treœść strony

Archiwum pytań do wójta

 Ustawienia 

Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków:
Data:
Imię i nazwisko:

Pytanie: (kategoria: Inwestycje Infrastrukturalne)
dzień dobry. mieszkam na działce która ma dostęp zarówno do ul.chotomowskiej jak i do ul.modlińskiej. jakiś czas temu uczestniczyłem w zebraniu na temat budowy kanalizacji w ciągu ulicy modlińskiej od ulicy chotomowskiej w stronę nowego dworu maz. składałem deklarację chęci przyłączenia się do sieci. zatwierdzałem także dokumentację projektową dotyczącą tzw. przykanalika jaką otrzymałem od firmy zewnętrznej działajacej na zlecenie gminy. chciałbym wiedzieć czy przedmiotowa inwestycja dojdzie do realizacji w najbliższym czasie , jeżeli tak to kiedy?
(tomasz miernicki, 31.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modlińskiej (od ul. Chotomowskiej do ul. Dębowej) rozpocznie się w II kwartale tego roku. Zakładany czas realizacji około roku, czyli możliwość podłączenia się do wybudowanej kanalizacji nastąpi najwcześniej dopiero w II kwartale 2019 roku.

Jednostka Realizująca Projekt

Pytanie: (kategoria: Oświata)
Witam Jestem rodzicem szescioletniego dziecka , które zamieszkuje na terenie gminy Jabłonna, ale obecnie uczeszcza do przedszkola w Warszawie. Do zerówki chcielibyśmy posłac je tutaj, jednak dochodzą nas słuchy że jest problem z miejscami w przedszkolu państwowym. Stąd moje pytanie czy przewidujecie Państwo jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Czy możemy byc pewni, że dziecko na pewno bedzie miało zapewnione miejsce w zerówce. Sprawa jest o tyle ważna, że w niedługim czasie trzeba bedzie sie zadeklarowac co do kontynuacji wychowania przedszkolnego w obecnej placówce . Pozdrawiam
(Rafał Turski, 29.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny panie,
dzieci sześcioletnie podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego będą miały zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Pytanie: (kategoria: Urząd Gminy)
Szanowny Wójcie, czy myślał Pan może o ładniejszym wyeksponowaniu Urzędu Gminy Jabłonna? W tej chwili wejście do Urzędu znajduje się od "bocznej strony", czy nie lepiej by to wyglądało, aby wejście główne do budynku znajdowało się po stronie wejścia do Banku Spółdzielczego? Bank Spółdzielczy można by "przerzucić" na drugą stronę, tam gdzie Zakład Pogrzebowy, a Zakład Pogrzebowy z Centrum można by przenieść gdzieś w mniej widoczne miejsce tak, aby uczynić naszą Gminę bardziej atrakcyjną?
(Joanna Rusin, 22.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
dziękujemy za przesłanie opinii i za zainteresowanie wyglądem centrum miejscowości.
Budynek, w którym mieści się Urząd Gminy Jabłonna został wybudowany w połowie lat 80. XVIII w. Znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, przez co wszelkie zmiany, które są wprowadzane w jego strukturze czy wyglądzie muszą być zaakceptowane przez konserwatora. W 2008 r. w ramach programu unijnego budynek został odnowiony, odtworzono zniszczone fragmenty elewacji, zrewitalizowano i oświetlono otoczenie budynku. Lokalizacja drzwi wejściowych do Urzędu jest związana z umiejscowieniem klatki schodowej- mieszkańcy wchodzący do Urzędu nie muszą błądzić krętymi korytarzami znajdującymi się na parterze budynku, by znaleźć wejście na I piętro. Oddział Banku Spółdzielczego mieszczący się w budynku Urzędu, pełni funkcję kasy Urzędu. Nie każdy z mieszkańców posiada kartę płatniczą, za pomocą której może dokonać opłat urzędowych w poszczególnych Wydziałach i Referatach, wielu mieszkańców korzysta z wpłat gotówkowych w Banku. Lokalizacja oddziału w budynku Urzędu jest ułatwieniem dla osób dokonujących opłat gotówką.
W ostatnich latach Urząd odzyskał znaczną część powierzchni biurowej, jeszcze kilka lat temu w budynku mieściła się apteka- teraz w pomieszczeniach jest sala konferencyjna w której znajduje się również Galeria Jabłonna, Urząd Stanu Cywilnego, Zamówienia Publiczne. Lokale zajmowane przez Oddział Banku również zajmują teraz znacznie mniej miejsca- część pomieszczeń, w których mieścił się Bank jest teraz biurem Wydziału Inwestycji.
Nieustannie staramy się zmienić wygląd centrum Jabłonny, cieszymy się, że Mieszkańcy również dostrzegają potrzebę zmian. Podzielamy Panie zdanie, że centrum Jabłonny powinno być estetyczne i przyjemne, stąd też plany dotyczące zmiany wyglądu budynku gminnego przy ul. Zegrzyńskiej 1. Docelowo, centrum miejscowości ma być przyjemnym i atrakcyjnym miejscem, w którym Mieszkańcy będą chcieli spędzać czas, to miejsce powinno być wizytówką Jabłonny i całej gminy.

Urząd Gminy Jabłonna

Pytanie: (kategoria: Strona WWW)
Proszę o uaktualnienie na stronie Gminy numeru telefonu pod którym można zgłaszać awarie wodociągowe w weekendy i uzyskać informacje na temat czasu ich trwania. Brak jakichkolwiek informacji i pozostawienie mieszkańców bez wody na nie wiadomo jak długi okres jest niedopuszczalne.
(Edyta Szlęzak, 21.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
na stronie Gminy w zakładce Gospodarka Komunalna jest numer zgłaszania awarii. Pod tym numerem można zgłosić awarie wody, oświetlenia czy kanalizacji w dni wolne od pracy.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Panie Wójcie, Firma wykonująca usługi odśnieżania i sypania solą nie dysponuje odpowiednim sprzętem do sypania solą osiedlowych dróg. Sól jest sypana na wysokości ok. 70 cm na ogrodzenia samochody i ludzi (niewiele z tego zostaje na samej ulicy). Kierowca samochodu o nr rejestracyjnym WND 65394 sypiący solą w dniu 18.01.2018 na ul. Niwnej sam przyznał, że nie ma możliwości ustawienia prędkości pracy wirnika solarki i wysokości z jakiej jest sypana sól. Dysponuję zdjęciami do jakiej wysokości są obsypane solą ogrodzenia i samochody. Jako piesi również byliśmy posypani do kolan solą (stojąc tylko na chodniku). Ta sytuacja jest oburzająca i nie pierwszy raz tej zimy ma to miejsce. Kto zwróci nam za skorodowane samochody i ogrodzenia? Czy Gmina ma zamiar pokryć koszty szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego sypania solą? Dodatkowo część soli dostaje się do ogrodów, skutki tego mogą być wiosną opłakane. Z poważniem, Andrzej Pęczkowski
(Andrzej Pęczkowski, 18.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
dziękujemy za zgłoszenie problemu.
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące złego wykonania usługi odśnieżania i sypania solą na ulicy Niwnej zlokalizowanej we wsi Jabłonna przez firmę wykonującą powierzone jej zadanie, Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że Wykonawca firma AG COMPLEX z siedzibą w Warszawie, ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa, zostanie poinformowany o zaistniałym problemie oraz zobowiązany do nieobsypywania solą ogrodzeń zlokalizowanych przy drogach gminnych.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Oświata)
Szanowny Panie Wójcie, 1. zwracam się z zapytaniem, czy w związku z powracającym co roku problemem bardzo złej jakości powietrza, istnieje możliwość zakupienia przez Gminę do Przedszkola Gminnego w Jabłonnie oczyszczaczy powietrza lub też dofinansowanie do takiego zakupu? Przedszkolne sale są wietrzone nawet w okresie zimowym, więc dzieci nawet jeśli nie wychodzą na dwór, to i tak są narażone na oddychanie smogiem, a przecież spędzają w przedszkolnych salach większość dnia. 2. Druga sprawa, to informacja o dyżurach wakacyjnych. W tym roku zaplanowano dyżur: od 02.07 – 20.07.2018r. – Przedszkole Gminne w Chotomowie, 13.08 – 31.08.2018r. – Przedszkole Gminne w Jabłonnie. W nawiązaniu do dzisiejszej informacji ze strony Gminy oraz decyzji PINB o opróżnieniu budynku w ciągu 3 miesięcy, zwracam się z zapytaniem dlaczego wyznaczono dyżur w placówce wymagającej tak poważnego remontu? Czy nie bardziej rozsądnym w tej sytuacji jest wyznaczenie całego dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie? Z poważaniem Anna Kozub
(Anna Kozub, 18.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
pracownicy gminnych placówek oświatowych codziennie rano sprawdzają jakość powietrza na stronie: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current#. Otrzymują również komunikaty o ostrzeżeniach I stopnia o złej jakości powietrza w województwie mazowieckim przesłane do placówek oświatowych przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna. Nadzór nad bezpieczeństwem w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę zapewnia dyrektor placówki oświatowej. We wszystkich podległych nam placówkach oświatowych realizowane są zalecenia dotyczące ograniczenia zajęć i aktywności na zewnątrz budynków w przypadku złej jakości powietrza. W przypadku przedszkoli – przy dużym stężeniu zanieczyszczeń – przedszkolaki nie wychodzą na spacery.
Na podstawie doświadczeń samorządów, które zdecydowały się wyposażyć przedszkola w oczyszczacze powietrza, gmina Jabłonna będzie mogła podjąć decyzję o dalszych kierunkach postępowania.
Obecnie, w trosce o poprawę jakości powietrza, realizujemy kolejną edycję wymiany pieców, jak również ogłosiliśmy kolejny przetarg na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Jeśli w okresie lipiec –sierpień 2018 przedszkole w Chotomowie będzie wyłączone z eksploatacji (czy to z powodu zamknięcia przez nadzór budowlany czy z powodu wykonywania prac remontowych) harmonogram dyżurów wakacyjnych zostanie zmieniony.

Urząd Gminy Jabłonna

Pytanie: (kategoria: Oświata)
Szanowny Panie Wójcie, W związku z wprowadzaniem reformy oświaty w gminie Jabłonna, proszę o informację czy w roku szkolnym 2018/2019 dzieci będą uczęszczać do SP w Jabłonnie na tych samach zasadach tj. dwuzmianowych godzin, czy też, planuje Pan wprowadzenie trzeciej zmiany? Proszę o szczegółowe informację, jakie działania są przez Pana podejmowane, aby rozwiązać problem z brakiem miejsc w szkołach na terenie gminy.
(Ewelina Turowska, 17.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
w roku 2018/19 nauczanie w SP w Jabłonnie będzie zorganizowane na tych samych zasadach co w bieżącym roku- tzn. wystąpi dwuzmianowość w części klas.
Nie jest ani planowane, ani organizacyjnie możliwe, ani nie będzie potrzebne wprowadzenie trzeciej zmiany.

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Pytanie: (kategoria: Inwestycje Infrastrukturalne)
Panie Wójcie! Chciałbym zapytać kiedy w Jabłonnie doczekamy się wodociągu? Jest to dla mnie wielki wstyd, że w roku 2018, w miejscowości bezpośrednio graniczącą z Warszawa nie posiadamy tego typu instalacji. Proszę o informację kiedy prognozuje Pan wybudowanie wodociągu chociażby w okolicach cmentarza, wokół którego, ze względów sanitarnych, w promieniu 150 metrów nie można korzystać z własnego ujęcia wody oraz przy ulicy Modlińskiej, która jest główną (i powinna chyba być reprezentacyjną) drogą Gminy?
(Zbigniew Żurek, 17.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
informujemy, że planach inwestycyjnych na najbliższe lata jest rozbudowa sieci wodociągowej w Jabłonnie. W roku bieżącym zostanie rozpoczęta budowa stacji uzdatniania wody na granicy Jabłonny i Chotomowa w rejonie Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego, zaś termin zakończenia prac planuje się na początek 2019 roku.
Wybudowanie powyższej stacji uzdatniania wody pozwoli na zapewnienie dostawy wody dla większej części naszej gminy w tym również dla znacznej części mieszkańców Jabłonny. W planach inwestycyjnych jest również budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w bliskim sąsiedztwie ul. Modlińskiej, co pozwoli na zaopatrzenie w wodę większej części mieszkańców Jabłonny.

Wydział Inwestycji

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Szanowny Panie Wójcie, dlaczego co roku, uporczywie, powtarza się ta sama sytuacja z omijaniem niektórych ulic w planie odśnieżania? Dzisiaj rano znowu z przykrością (ale raczej bez zaskoczenia) zauważyłam, że odśnieżone zostały niektóre ulice na Os. Pogodnym w Chotomowie, natomiast inne pominięte - np. ulica Wesoła. Przypominam, że wszyscy mieszkańcy płacą takie same podatki, więc dyskryminacja części obywateli, poprzez uporczywe i planowe (!) pomijanie ich ulic (jako nieutwardzonych) w odśnieżaniu, jest niezgodna z prawem. Tym bardziej, że jesteśmy karani podwójnie - ponieważ mamy nieutwardzone ulice - przez całą pozostałą część roku brodzimy w błocie, kurzu i gigantycznych dziurach, a zimą grzęźniemy w zaspach śniegowych. Proszę zauważyć, że drogi te służą również pieszym jako chodniki. Co ciekawsze, pługi odśnieżające sąsiednie ulice spychają hałdy śniegu bezpośrednio na wyjazdy z ulic nieodśnieżanych ! Lepiej nie myśleć, co może s ię zdarzyć, gdy z powodu nieodśnieżenia drogi nie dojadą do posesji służby ratownicze - karetki, straż pożarna. W poprzednich latach media podawały informacje o takich tragicznych przypadkach, za które pełną odpowiedzialność (karną) ponoszą władze gminy. Proszę o równe traktowanie wszystkich obywateli gminy i regularne odśnieżanie wszystkich, a nie tylko wybranych ulic.
(Anna Masłowska, 17.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani,
zimowym utrzymaniem dróg gminnych we wszystkich miejscowościach zajmie się firma AG-Complex Sp. z o.o. (ul. Płytowa 14) z Warszawy. Utrzymanie chodników, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i dróg gruntowych w trwającym sezonie, zlecono firmie Szulc Władysław „TIP–TOP” (ul. Mickiewicza 29A) z Sierpca. Oznacza to, że inna firma odpowiada za odśnieżanie dróg asfaltowych czy z kostki, a inna za odśnieżanie dróg gruntowych- stąd rozbieżność w czasie wykonania prac.
Koordynatorem zimowego utrzymania dróg jest Wydział Gospodarki Komunalnej.
Kontakt z koordynatorem pod numerem telefonu- 605-330-110.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Pytanie: (kategoria: Ochrona zdrowia)
Panie Wójcie! Czy może Pan wpłynąć na nasz jabłonowski ZOZ by na swej stronie internetowej WRESZCIE umieścił właściwy/aktualny harmonogram pracy lekarzy POZ. Podane tam terminy są nieaktualne i wprowadzają pacjentów w błąd. Dziękuję i pozdrawiam, K. Szafrański
(Krzysztof Szafrański, 14.01.2018 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie,
dziękujemy za przesłanie uwag.
Pańska wiadomość została przekazana nowej Dyrektor ośrodków zdrowia w Chotomowie i w Jabłonnie.

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Pierwsza | Poprzednia | 2 | Następna | Ostatnia

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl