Pytania do wójta

Główna treœść strony

Archiwum pytań do wójta

 Ustawienia 

Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków:
Data:
Imię i nazwisko:

Pytanie: (kategoria: Komunikacja)
Witam,
Pani Wójt, w jednym z pytań mieszkanka osiedla Przylesie, pani Anna Turska (w dniu 09/10/2007)poruszyła temat strefy biletowej w Jabłonnie. Niestety w odpowiedzi nie ma słowa na ten temat. Sprawa jednak interesuje nie tylko tą Panią i mnie, myślę że jest to istotny temat dla większości mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy dojeżdżają do pracy czy szkoły komunikacją miejską. Czy i kiedy możemy spodziewać się, że Jabłonna znajdzie się w miejskiej strefie biletowej?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam,
(Anna Dragańska, 15.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani Anno,
Wiem i rozumiem, że jest to sprawa bardzo ważna dla mieszkańców dojeżdżających do pracy komunikacją miejską. Jednak w tym momencie nie mogę Pani udzielić wiążącej odpowiedzi kiedy Jabłonna znajdzie się w miejskiej strefie biletowej. Uzależnione jest to nie tylko od rozmów z ZTM, ale i od możliwości budżetu gminy.
W związku z tym, że prowadzone będą rozmowy dotyczące wyboru jak najlepszej trasy autobusu, który będzie dojeżdżać obwodnicą do ul. Leśnej, bardzo proszę mieszkańców o wypowiadanie się na ten temat np. poprzez stronę internetową i „Pytania do Wójta”

Olga Muniak, Wójt Gminy

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Witam,

Mam kilka pytań. Mam nadzieję, że odpowiedzi na nie należą do obowiązków Wójta i Urzędu.
1. ul. Miła. Przed wjazdem na nią stoi znak "zakaz wjazdu", nie dotyczący jednak mieszkańców. Na innych ulicach są poustawiane również zakazy wjazdu ale pod spodem jest dopisana informacja, iż zakaz ten nie dotyczy "mieszkańców osiedla". Czy zatem mieszkańcy Jabłonny mogą wjeżdżać na ulicę Miłą?

2. Drugie pytanie dotyczące tej samej ulicy: czy jest to droga prywatna? Moja mama, mieszkanka Jabłonny od urodzenia nie mogła przejechać przez ul. Miłą bo wjazd jest zagrodzony łańcuchem. Rozumiem, iż osoby mieszkające przy tej ulicy wydają wojnę kierowcom objeżdżającym korki. Uważam jednak za niedopuszczalne aby mieszkańcy wsi mieli udaremniony przejazd przez drogę gminną.

3. Jakiś miesiąc temu samochód ciężarowy zawracał na ul. Modlińskiej. Zmuszony był wjechać na ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany ok. 1 km od skrzyżowania. Efektem jest dość poważne zapadnięcie się kostki. Kto to musi naprawić. Zresztą kostka zapada się nie tylko tam ale w różnych miejscach (nie tylko przez wjeżdżające samochody ale raczej przez brak profesjonalizmu ekipy układającej kostkę). Czy te doły też mogą być poprawione. Myślę, że warto się przejść od kostką od skrzyżowania aż do samego końca pod lasem i zobaczyć ubytki.

Dziękuję.
(K. Chwiejczak, 15.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
W odpowiedzi na Pana pytania
1. Znaki ograniczające ruch na ul. Miłej i sąsiednich to skutek postawienia pytania: czy ulice osiedlowe mają służyć jako obwodnica dla drogi wojewódzkiej? Uznano, że odpowiedź jest negatywna, a jej skutkiem jest ograniczenie ruchu.
2. Znaki drogowe określają jedynie co wolno a czego nie wolno. Wszelkie łamanie prawa przez użytkowników drogi (łącznie z blokowaniem przejazdu) należy zgłaszać na Policję.
3. Prośba o bliższe określenie miejsca, rejonu uszkodzenia i zgłoszenia do zarządcy drogi, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem.

Edward Ostrowski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Szanowna Pani Wójt,

Jestem mieszkanką nieszczęsnej Leśnej w Jabłonnie. Piszę nieszczęsnej, gdyż niestety nie jest to szczęśliwa okolica :) Na jednej z ostatnich Rad Gminy przed wyborami, czyli jeszcze przez Pani kadencją została podjęta decyzja o przejęciu przez Gminę od właścicieli ulicy Leśnej. W związku z tym mam pytanie czy w dalszym ciągu Gmina ma takie plany? Czy wiadomo coś więcej na ten temat?
I jeszcze jedno wie Pani zapewne jak wygląda sprawa parkowania samochodów na osiedlu przy Leśnej, gdyż wiele razy było to już poruszane. Czy jest jakakolwiek możliwość, aby Gmina pomogła Nam, mieszkańcom rozwiązać problem parkowania? Parkingów brak, brak również miejsca w okolicy na zaparkowanie samochodu. Czy może dało by się coś w tej sprawie zrobić?
Serdecznie pozdrawiam
(Marta Burska, 15.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani Marto,
Uprzejmie Panią informuję, iż Gmina Jabłonna nadal zainteresowana jest przejęciem gruntów od osób fizycznych pod ulicę Leśną.
W myśl zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna - wschodniej części wsi Jabłonna, zatwierdzonego Uchwałą Nr LV/488/2006 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 lipca 2006 r., Wójt Gminy Jabłonna zwróciła się do właścicieli przedmiotowych nieruchomości z prośbą o zajęcie stanowiska w celu przekazania części nieruchomości przewidzianych pod projektowaną ul. Leśną.
Obecnie trwają negocjacje dotyczące wypracowania warunków i form przejęcia przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Jabłonna.
W uchwalonym planie zostały zabezpieczone tereny pod budowę miejsc parkingowych dla Państwa osiedla. Zapewnienie miejsc postojowych dla budynków wielorodzinnych leży po stronie Inwestora.

Olga Muniak, Wójt Gminy

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Witam
Właśnie przeczytałam o bardzo udanym przejeździe technicznym Pani Wójt. Cieszę się, że budowa obwodnicy "powoli" finiszuje. Martwi mnie jednak fakt, że po zakończonej budowie, będzie musiał ruszyć remont obwodnicy, np. pobocze, które osuwa się po deszczach, czy kostka wyłożona na rondzie na Buchniku, również się zapadła. Jestem ciekawa, czy po zakończonej budowie obwodnicy, przewidziana jest modernizacja lub remont ul. Modlińskiej - od Buchnika do poczty?
(Karolina Malinowska, 15.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowna Pani Karolino,
Obecnie właścicielem odcinka o który Pani pyta jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku odcinek ul. Modlińskiej od ronda S1 do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską zostanie przekazany gminie. W związku z tym będziemy negocjować jak najlepsze warunki przejęcia tej drogi z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Olga Muniak, Wójt Gminy

Pytanie: (kategoria: Finansowanie inwestycji)
Szanowna Pani
W ostatnim czasie dobiegła końca budowa dwóch hal sportowych w naszej okolicy - w Jabłonnie i w Serocku.
Bardzo prosze o zestawienie kosztów wybudowania obu obiektów oraz ich rozmiarów i wyposażenia (powierzchnia boiska, trybuny, kubatura, pomieszczenia dodatkowe).
Czytając publikacje prasowe na ten temat odnoszę wrażenie że inwestycja naszej gminy w Jabłonnie była droższa, a hala jest gorsza niż w Serocku. Czy się mylę? Jak to wytłumaczyć?
Na budowę hali w Jabłonnie gmina chyba nie dostała żadnego dofinansowania zewnętrznego? A Serock takowe dofinansowanie otrzymał. Czy się mylę? Jak to wytłumaczyć?
(Krzysztof Jakubiak, 14.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie Krzysztofie,
Zachęcam do zapoznania się z informacją na temat budowy i kosztów hali sportowej na stronie internetowej, gdzie ten temat jest bardzo szeroko opisany (Aktualności: Otwarcie nowej hali sportowej). Nie jest prawdą, że budowa nie miała żadnego dofinansowania zewnętrznego. Otrzymaliśmy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 400 000 zł.. Oczywiście jak z tego wyliczenia widać budowa hali w ponad 90% została sfinansowana przez Gminę.
Nie mogę wypowiadać się na temat hali w Serocku, ale z pewnością interesujące Pana informację znajdzie Pan na stronie internetowej Miasta i Gminy Serock.

Olga Muniak, Wójt Gminy

Pytanie: (kategoria: Grunty)
Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi odnośnie zakończenia remontu ulic oraz budowy obwodnicy. Jednocześnie proszę o odpowiedź w jakim terminie zostaną zakończone prace związane ze scaleniem gruntów przy ul. Chotomowskiej.
(Katarzyna Mirosz, 14.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Odpowiadając na Pani pytanie związane z zakończeniem prac związanych ze scalaniem gruntów przy ulicy Chotomowskiej, wyjaśniam iż termin o który Pani pyta uzależniony jest między innymi od:
- przekazania przez Radę Uczestników Scalania opinii dotyczącej wniosków, uwag i zastrzeżeń uczestników postępowania, złożonych na piśmie w okresie wyłożenia projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości do wglądu, a także sposobu i trybu załatwienia wniosków, uwag i zastrzeżeń uczestników postępowania, złożonych na piśmie po okresie wyłożenia projektu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości do wglądu.
- przedstawienia przez ww. Radę propozycji porozumienia dotyczącego opłat adiacenckich i odszkodowań, rodzaju urządzeń infrastruktury technicznej planowanych do wybudowania, terminów ich budowy oraz źródeł finansowania, stanowiska w przedmiocie możliwości wprowadzenia alternatywnych rozwiązań do „projektu scalania i podziału”, w odniesieniu do osób, które wniosły na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do projektu uchwały w okresie jego wyłożenia do wglądu, którym nie przydzielono powierzchni „równoważnych”.
Gmina oczekuje odpowiedzi Rady Uczestników scalania na jej pismo kierowane w tej sprawie w dniu 7 września br. Od tej odpowiedzi uzależnione będą dalsze czynności w tej sprawie.

Tomasz Góralski Kierownik Referatu GGN.

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Szanowna Pani,
Cieszę się, że po roku wznowiła Pani ta mailową możliwość komunikacji z gminą. To dobrze. Z kolei bardzo źle się stało, że po objęciu stanowiska wójta w listopadzie roku minionego zaniechała Pani tej formy komunikacji z mieszkańcami. Uważam także, że powód tej decyzji, który podała Pani oficjalnie był co najmniej dziwny i mało przekonywujący. Kończąc ten watek, mam nadzieję, że wystarczy Pani konsekwencji i wytrwałości w czytaniu pytań mieszkańców i odpowiadaniu na nie, bo tylko w ten sposób może utrzymać Pani rzeczywisty kontakt z nimi.
A teraz kilka pytań:
1.Chcę nawiązać do pytania dotyczącego piachu na ulicach w gminie. Owszem ulica Modlińska jest droga wojewódzką, ale z drugiej strony ten potworny piach zalegający i na środku ulicy w okolicy wysepek i na obrzeżach ulicy wystawia wizytówkę gminie i buduje bardzo niemiłe wrażenie, gdy się tam przejeżdża. Ten piach zalega juz od co najmniej dwóch lat, jak długo więc mamy czekać, aż ktoś to sprzątnie, skoro gmina nie chce tego zrobić? Czy Pani monituje gdzieś w tej kwestii?
Piach jednak zalega także na drogach gminnych. Koronny przykład ul. Bagienna w Chotomowie, tez nie sprzątana od dawna, a przynajmniej od dawna porządnie nie sprzątana. Latem, gdy jest sucho unoszą się tam tumany kurzu, jak byśmy mieszkali na ......pustyni. Czy nie można coś z tym zrobić? I prosze nie mówić, że piach nanoszony jest przez samochody z bocznych dróg szutrowych. Tak jest i będzie nanoszony, dopóki gmina sprawniej nie zacznie budować dróg utwardzonych. Z drugiej strony tak jak we własnym domu nie wystarczy posprzątać raz jedyny, tak i gmina powinna akcje sprzątania powtarzać okresowo, tak abyśmy mieli poczucie, że dba Pani o to. Teraz raczej mieszkańcy maja poczucie, że mieszkają w brudnej i zaniedbanej gminie. Poza piachem, także warto od czasu do czasu posprzątać walające się śmieci, także wzdłuż dróg !!!!
2. Co przez rok swojego urzędowania zrobiła Pani w kwestii rozwiązania kwestii własności kurii praskiej na terenie Chotomowa. Chodzi mi przede wszystkim o należącą do kurii działkę leżące na przebiegu planowanej przez gmine drogi z osiedla Ekologicznego do ulicy Bagiennej. Obiecywała Pani zając się ta sprawa, prosze więc o informacje na jakim jest Pani etapie.
3. Kolejna sprawa dotyczy skrzyżowania ulicy Księżycowej i Bagiennej w Chotomowie. Otóż w miejscu tym od strony ulicy Księżycowej na stałe stoi samochód ciężarowy pomimo stosującego tam również znaku zakazu postoju i parkowania takich pojazdów. Prosimy o interwencje w tej sprawie na Policji. Oczywiście ja też będę w tej kwestii interweniował.
4. Czy po wybudowaniu obwodnicy planowany jest remont ulicy Modlińskiej na terenie Jabłonny? Jest ona w tragicznym stanie technicznym. Warto by tez przy tej okazji dokończyć prace zapoczątkowane przez poprzedniego wójta, zostały wtedy wykonane chodniki wzdłuż ulicy oraz podjazdy do posesji (wszystko z kostki) ale obecnie jest to zajeżdżone przez samochody, zalegają tam masy piachu (widzi Pani znów piach!!!) i wygląda to okropnie.
5. Czy w tym roku zostanie wybudowana ulica od ulicy Bagiennej do ul. Małej bis tak jak to było planowane w budżecie. Jeżeli tak to kiedy?
To tyle na początek. Zebrało się sporo pytań, przez ten rok, gdy nie można było w ten sposób rozmawiać z Panią. A może ta ilość pytań jest wynikiem tego, ze niewiele Pani robi dla gminy pomimo hucznych zapowiedzi w trakcie kampanii.
Ocenę pozostawiam Pani, aczkolwiek nie mam wątpliwości, że niewiele ma Pani sobie do zarzucenia.
Serdecznie pozdrawiam, licząc raz jeszcze, ze kolejne lata pani rządzenia będą udane, bo ten pierwszy miniony raczej takim nie jest.
(Paweł Komorniczak, 13.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie Pawle,
Dziękuję za wyrażoną przez Pana opinię i odpowiadam na postawione pytania.

1. Zgadzam się z Pana spostrzeżeniami dotyczącymi czystości ulic w naszej Gminie. Dlatego też postanowiłam, że w przyszłym roku zostanie zatrudniona firma, która będzie dbała o czystość ulic, chodników i poboczy. Wierzę, że takie rozwiązanie pozwoli na znaczną poprawę wizerunku ulic, na których rzeczywiście zdarza się, że leży piach.

2. Sprawa zmiany własności wskazanych działek nie znalazła się w katalogu spraw do uregulowania w bieżącym roku. Jeśli taka będzie decyzja Rady Gminy Jabłonna i sprawa znajdzie się w planach inwestycyjnych na rok 2008 wykonanie projektów dróg na tym terenie będzie równoznaczne z przystąpieniem do uregulowania spraw własności.

3. Sprawa samochodu została zgłoszona na policji. Pana również proszę o skontaktowanie się z komisariatem Policji w Jabłonnie i zgłoszenie sytuacji, którą Pan opisuje.

4. Po zakończeniu prac związanych z budową obwodnicy, odcinek ul. Modlińskiej od ronda S1 do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską zostanie przekazany gminie. Nastąpi to najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. W związku z tym będziemy negocjować jak najlepsze warunki przejęcia tej drogi z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

5. Przetarg na budowę ul. Promiennej i Księżycowej został rozstrzygnięty, a prace rozpoczęte. Termin ich zakończenia planowany jest na 12 listopada.

Olga Muniak, Wójt Gminy

Pytanie: (kategoria: Strona WWW)
Witam serdecznie.
Zamiast pytania chce się podzielić z Panią moimi spostrzeżeniami. Na samym początku gratuje nowej strony internetowej. Do tej pory uważałem, że unika Pani tego sposobu kontaktu z wyborcami. Sytuację pogorszył fakt zablokowania możliwości zadawania pytań przez internet. Z punktu widzenia Public Relations był to strzał do własnej bramki. Na samym początku urzędowania taki krok? Na szczęście to już przeszłość. Może to i ja zwracam za dużo uwagi na to, ale proszę mi wierzyć, że gdy jest się za granicą, każda, nawet najmniejsza informacja o własnej gminie jest na wagę złota. Internet i forum mieszkańców w tym przypadku to przyszłość. Mam tylko jedną prośbę. Czy jest możliwość umieszczania na WWW więcej czysto technicznych informacji? Typu: plan budżetu, plan inwestycyjny, wykonanie budżetu, itp.

Strasznie mi tego brakuje
Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów w kierowaniu gminną.
I tak na koniec: Gratuję otrzymania wyróżnienia.
(Piotr Pilarski, 12.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Szanowny Panie Piotrze,
Bardzo dziękuję za Pana opinię dotyczącą nowej strony internetowej. Oczywiście na stronie będzie pojawiało się coraz więcej treści. Zachęcam Pana również do odwiedzania strony BIP’u na której publikowany jest budżet, a także inne informacje, które mogą być interesujące. Na stronę BIP’u przejdzie Pan klikając na biało-czerwoną ikonę na stronie www.jablonna.pl

Olga Muniak, Wójt Gminy

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Witam,
Czy w budżecie na rok 2008 przewidziane jest utwardzenie ul. Polnej w Chotomowie? Jeżeli tak to jakiego rodzaju będzie to nawierzchnia i na jakich odcinkach drogi? Kiedy przewidziane jest wykonanie oświetlenia wyżej wymienionej ulicy?
(Agnieszka Taraszkiewicz, 12.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Odpowiadając na Pani Pytania. Budżet obecnie znajduje się na etapie planowania na rok 2008. Ulica Polna dotychczas nie jest w całości drogą gminną, dlatego też najpierw musi być uregulowany jej stan prawny. Dopiero wtedy będzie można zaplanować budowę nawierzchni i oświetlenie.

Edward Ostrowski, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Pytanie: (kategoria: Drogi)
Szanowna Pani Wójt,
Kiedy wysłucha Pani żałosnych próśb mieszkańców ul. Zacisze i Piastowskiej o drogę. Zapraszam Panią w te strony aby zobaczyła Pani na własne oczy jakie katusze mieszkańcy przechodzą a szczególnie po deszczu. Jeśli nie chce Pani przyjechać to proszę zapytać Pana prowadzącego firmę budowlaną prowadzącą usługi dla gminy i znający Panią doskonale. Mieszkamy tu już rok i już musieliśmy wymienić zawieszenie i 2 tłumiki w samochodzie. Sąsiedzi to SAMO. Proszę otworzyć oczy i nie oglądać rondo lub domy przy głównej drodze ale pojechać w głąb i zainteresować się nowymi mieszkańcami, ludźmi którzy przyczyniają się do tego ze gmina się rozrasta. Ostatnio była u Pani moja sąsiadka z wyżej wymienioną prośbą. Pani powiedziała żeby przyszło więcej ludzi gdyż nie wie Pani czy to jej kaprys. Ludzie pracują i nie mogą do Pani przyjść ale Pani może w godzinach pracy obejrzeć ulice i w jakich warunkach ludzie żyją. Droga do Chotomowa została zdarta bo musi być nowa, a obok odchodzi kompletnie łysa z dziurami ulica gminny. To jakiś absurd. Tam mieszka i będzie mieszkał potencjał gminy. Proszę dać nam drogę i SWIATŁO. niedługo zaczniemy wysyłać do Państwa faktury za naprawę naszych samochodów. Dwa tłumiki to ok. 900 zł, takich samochodów jest 15, proszę policzyć. Co Pani może zrobić, bardzo proszę o odpowiedz i zainteresowanie tym problemem. Zimą droga jest w ogóle nieodśnieżaną, bo zapomina się o nowych ulicach. Jabłonna to nie tylko rondo i kościół. Zapraszam Panią na ulicę SW. Wojciech i Piastowską, proszę to zobaczyć samej. Liczymy na Panią. Proszę nam pomóc.
(Wioleta Laskowska, mieszkańcy Piastowskiej, 11.10.2007 r.)

OdpowiedÄ˝:
Rozumiem Pani i Państwa oczekiwania dotyczące wybudowania nowej drogi. Ze względu na możliwości finansowe gminy nowe drogi budowane są w pierwszej kolejności tam, gdzie jest najwięcej mieszkańców.
W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie wyremontowana ulica Piastowska, Listopadowa, a także poszerzony wjazd na ulicę Św. Wojciecha od Chotomowskiej.

Olga Muniak, Wójt Gminy

Pierwsza | Poprzednia | 399 | Następna | Ostatnia

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl