Katalog Stowarzyszeń

Główna treœść strony

Zgłoś nowe stowarzyszenie lub aktualizuj dane już istniejące.

Kategoria: Stowarzyszenia zwykłe
Nazwa: "RES PUBLICA TRZCIANY"
Rok utworzenia: 2017
Tel: 531 658 788
E-mail: trzciany@wp.pl
WWW: trzciany.mazowsze.pl
Cele: 24 października 2017 r. wpisane pod nr. 19 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie .
NIP - 5361931685
REGON - 368842900
Kontakt : Przedstawiciel - Ryszard Doktor

Celem Stowarzyszenia ,, RPT " jest szeroko pojęta działalność społeczna na terenie pow. Legionowskiego , gm. Jabłonna a przede wszystkim sołectwa Trzciany .
Nazwa: Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości - Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
Cele: zakres działalności: podniesienie świadomości kobiet i ich rodzin na temat raka szyjki macicy. Polepszenie samopoczucia i zwiększenie szans na skuteczną walkę z chorobą. Zmniejszenie statystyk umieralności na raka szyjki macicy. Podniesienie świadomości społecznej o problemie raka szyjki macicy. Zintegrowanie środowisk lekarskich z organizacjami pozarządowymi, rodzinami kobie dotkniętych chorobą i samych chorych na raka szyjki macicy. Zintegrowanie środowisk osób żyjących z rakiem szyjki macicy. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych kobiet. Wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw. Zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
prezes: Ida Karpi
kontakt: ul. Wiejska 24, 05-110 Jabłonna, biuro: ul. Perzyńskiego 14,01-883 Warszawa
tel.: 22 832 24 06, 607 833 788
www.kwiatkobiecosci.pl email.:biuro@kwiatkobiecosci.pl
Nazwa: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Golf
Adres: 05-101 Nowy Dwór Maz., Skierdy 84/21
Cele: Poprawa jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców osiedla „Golf” w Skierdach
Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Amatorskiej Piłki Nożnej "Lodołamacz"
Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Wiejska 18
Nazwa: Stowarzyszenie Pies i Ratownik
Cele: zakres działalności: wykorzystanie zasobów ludzkich i psów w ratownictwie: poszukiwawczym, katastrofowym (gruzowym) i innym, wspieranie działalności Sekcji Poszukiwawczo- Ratowniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie, zapobieganie wypadkom, ochrona środowiska, realizacja szkoleń, instruktaży i prelekcji z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego i poszukiwania osób zaginionych w tym z wykorzystaniem psów ratowniczych, pojazdów, łodzi, specjalistycznych urządzeń elektronicznych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc ludności w czasie klęsk żywiołowych,
propagowanie działalności ratowniczej, ekologia i ochrona zwierząt.
KRS:0000648639
prezes: Arleta Wiewiórka
kontakt: ul. Modlińska 130,05-110 Jabłonna
tel.:501 690 458, email: piesratownik@onet.pl
Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Jabłonny
Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 174
Cele: - inicjowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw lokalnych, postaw i działań sprzyjających prawidłowemu rozwojowi gminy Jabłonna, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, budowy infrastruktury lokalnej jak wodociągi, kanalizacja, ochrony zdrowia, szkolnictwa i kultury fizycznej, opieki społecznej, gospodarki komunalnej i lokalowej,
- a także wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania w tym zakresie, prezentowanie gminy Jabłonna na forum lokalnym i krajowym
Nazwa: Stowarzyszenie Właścicieli Działek na Osiedlu Trzciany 20 – 22
Adres: 05-110 Jabłonna, Trzciany 20g
Cele: Poprawa jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców osiedla Trzciany nr 20 i 22.
Nazwa: Stowarzyszenie YLFINGS HERLID
Adres: Akademijna 15m19 05-110 Jabłonna
Tel: 507201320
E-mail: kontakt@ylfings.pl
WWW: Facebook: @ylfings
Cele: zakres działalności: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.


NIP: 5361930912
REGON: 368480590
prezes: Marcin Okniński
kontakt: Akademijna 15m19 05-110 Jabłonna, tel.: 507201320
email kontakt@ylfings.pl,
Facebook: @ylfings
Nazwa: Towarzystwo Rozwoju Osiedla Ekologicznego „Chotomów Uroczysko”
Adres: 05-123 Chotomów, ul. Żeligowskiego 29/35
Cele: Budowa i eksploatacja drogi osiedlowej oraz wszelkie inne działania służące rozwojowi osiedla i jego infrastruktury.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl