Katalog Stowarzyszeń

Główna treœść strony

Zgłoś nowe stowarzyszenie lub aktualizuj dane już istniejące.

Kategoria: Stowarzyszenia kultury fizycznej
Nazwa: Klub Golfowy First Warsaw Golf & Country Club
Adres: 05-110 Jabłonna, Rajszew 70
E-mail: zarzad@warsawgolfclub.com
WWW: http://www.warsawgolfclub.com
Cele: - Propagowanie gry w golfa jako dyscypliny sportowej.
- Propagowanie gry w golfa jako sposobu spędzania wolnego czasu i podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej człowieka.
- Krzewienie znajomości zasad i przepisów gry w golfa.
- Organizowanie zawodów golfowych.
Nazwa: Klub Sportowy „Wisła” Jabłonna
Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102
Tel: 782-42-34
E-mail: biernat_ka@poczta.onet.pl
Cele: - rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
- organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych,
- dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej,
- czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym,
- podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków
Nazwa: Ludowy Klub Sportowy „Lotos” Jabłonna
Adres: 05-123 Chotomów, ul. Piusa XI 63
Tel: 501 610 397
Fax: 772-62-38
E-mail: lkslotos@o2.pl
WWW: http://www.lkslotos.pl
Cele: - Rozwój i propagowanie różnych dyscyplin sportu oraz idei olimpijskiej.
- Organizowanie masowych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
- Czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym gminy Jabłonna i powiatu legionowskiego.
- Podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków klubu.
- Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego i pozytywnych cech charakteru zawodników i działaczy sportowych Klubu
- Organizowanie własnych zawodów i imprez sportowych.
- Organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych dotyczących krzewienia kultury fizycznej dla członków, zawodników oraz działaczy sportowych Klubu.
- Propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w ramach działania Zrzeszenia LZS
- Organizowanie kursów, seminariów oraz obozów szkoleniowych dla zawodników instruktorów i działaczy sportowych Klubu.
- Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, dbając o ich rozbudowę modernizację, remont i konserwację.
- Współdziałanie z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami środowiskowymi w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu, rekreacji oraz form aktywnego wypoczynku.
- Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji określonych celów statutowych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
- Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.
- Intensyfikowanie działań do współpracy z innymi klubami sportowymi na terenie kraju i za granicą dla realizacji celów i zadań statutowych.
- Organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego w celu integracji członków Klubu i ich rodzin.
- Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej Zarządu Klubu, swoich członków oraz osób wspierających.
Nazwa: Stowarzyszenie Klub Psich Zaprzęgów „Zew”
Adres: 05-123 Chotomów, ul. Spokojna 30
Tel: 793-01-18
Cele: - Stałe prowadzenie treningów psich zaprzęgów w celu doskonalenia umiejętności ludzi i psów oraz uzyskiwania licencji i klas sportowych
- Prowadzenie sportowej rywalizacji wśród członków klubu, opartej na zasadach koleżeństwa i fair play
- Popularyzacja sportu zaprzęgowego z udziałem psów zaprzęgowych raz uznanych przez FCI
- Organizowanie zawodów – wyścigów psich zaprzęgów i branie udziału w zawodach organizowanych przez inne organizacje
- Stała dbałość o środowisko naturalne człowieka i wspieranie wszelkich działań proekologicznych
- Wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i innych materiałów propagandowych
- Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć do realizacji celów statutowych
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl