Zaproszenia

Główna treœść strony

XXXVII sesja Rady Gminy Jabłonna

Data zaproszenia:
Miejsce: Dom Strażaka w Chotomowie ul. Partyzantów 27

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r, poz. 446), oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna zapraszam do wzięcia udziału w XXXVII Sesji Rady Gminy Jabłonna VII kadencji, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. /środa/ o godz. 10-tej w Domu Strażaka w Chotomowie ul. Partyzantów 27, sala widowiskowa, która składać się będzie z 3 części:
1. Uroczystej,
2. Wyjazdowej,
3. Merytorycznej,

Porządek obrad
Część uroczysta –od 10.15 do 10.55.
1. Przedstawienie porządku obrad części uroczystej sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna”;
3. Występ uczniów Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie – przedstawienie „Sybir – Golgota Wschodu”,

Część wyjazdowa (teren wsi Chotomów i Dąbrowy Chotomowskiej) - od 11.00 do 13.00 ,
Przerwa obiadowa – od 13.05 do 13.35 .
Część merytoryczna - od 13.45 do wyczerpania porządku obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2017 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028;
3) dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Jabłonna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
4) przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017-2030 roku”;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
6) zobowiązania Wójta Gminy Jabłonna do objęcia zakresem merytorycznym ulic zlokalizowanych w środkowej i północnej części Chotomowa oraz w Dąbrowie Chotomowskiej w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pn.” Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna- etap I”,
7) zobowiązania Wójta Gminy Jabłonna do podjęcia rozmów w zakresie pozyskania na rzecz Gminy Jabłonna działki o nr 827/2 stanowiącej własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jabłonna ,
8) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy,
9) stanowiska Rady Gminy odnośnie skargi na działalność Wójta Gminy,

7. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał
część 1
część 2
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl