Zaproszenia

Główna treœść strony

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Data zaproszenia:
Miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz § 66 ust. 1, 1a 3 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, w dniu 21 kwietnia 2017 r. /piątek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna- nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat realizacji Programu 500 Plus oraz „Karty Dużej Rodziny”.
4. Oferta pracy ze strony instytucji gminnych dla bezrobotnych.
5. Honorowe Krwiodawstwo- kontynuacja z lat ubiegłych akcji prowadzonych podczas imprez organizowanych na terenie Gminy.
6. Mammobusy – profilaktyka raka piersi i zapobieganie rakowi szyjki macicy.
7. Opiniowanie projektów uchwał, przedmiotem których są sprawy z zakresu działania komi-sji.
8. Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
9. Przyjęcie protokołu.
10. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Spraw społecznych
Teresa Gałecka
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl