Zaproszenia

Główna treœść strony

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Data zaproszenia:
Miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz § 66 ust. 1a Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetowej, w dniu 21 listopada 2017 r./ wtorek / o godz. 14,00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjnej – nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych pod rozwagę Rady Gminy Jabłonna podczas XLV Sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2017r. z zakresu działania komisji dotyczące:
1) zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna a Województwem Mazowieckim;
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok;
4) zwolnień od podatku od nieruchomości;
5) nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr 89 i 111 położonych w obrębie 2- Boża Wola;
4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Budżetowej
Witold Modzelewski
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl