Zaproszenia

Główna treœść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Data zaproszenia:
Miejsce: Urząd Gminy Jabłonna
(Sala konferencyjna , parter pok. 11)
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017, poz. 1875 ze zm.) oraz § 66 ust. 1, 1a i ust. 3 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w dniu 15 stycznia 2018 r. /poniedziałek/
o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjnej – nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku posiedzenia,
3. Analiza skarg i bieżących wniosków,
4. Informacja dotycząca realizowanych kontroli problemowych w zakresie:
1) Analizy procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy oraz harmonogramu rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie,
2) Weryfikacja usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie Gminy Jabłonna (tj. od momentu wydania decyzji przyznania świadczenia do czasu jej realizacji);
3) Analiza wydatków poniesionych w ramach rozbudowy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie;
5 Przygotowanie do przeprowadzenia kontroli w zakresie:
1) Realizacji wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej oraz ul. Chotomowskiej
6. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji na rok 2017 oraz informacja Urzędu Gminy w zakresie wdrożenia wniosków i zaleceń pokontrolnych zgłoszonych w ramach przeprowadzonych kontroli w 2017 r.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Sprawy różne .
9. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr Adam Krzyżanowski
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl