Zaproszenia

Główna treœść strony

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Data zaproszenia:
Miejsce: Urząd Gminy Jabłonna
Sala konferencyjna (parter, pok. 11)
ul. Modlińska 102
05-110 Jabłonna

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017, poz. 11875 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 i 2 i § 66 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, w dniu 20 kwietnia 2018 r. /piątek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna- nr 11.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem, których są sprawy z zakresu działania komisji.
4. Informacja na temat realizacji Programu 500 + oraz „Karty Dużej Rodziny”.
5. Honorowe Krwiodawstwo - kontynuacja z lat ubiegłych akcji prowadzonych podczas imprez organizowanych na terenie Gminy.
6. Mammobusy – profilaktyka raka piersi i zapobieganie rakowi szyjki macicy.
7. Sprawy różne w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych
Teresa Gałecka
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl