Główna treœść strony

Oświata w Gminie Jabłonna

Rekrutacja do przedszkoli gminnych – rok 2017/2018

ZARZĄDZENIE WÓJTA I HARMONOGRAM REKRUTACJI

W rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna na rok szkolny 2017/2018 wnioski należy składać do:
- Przedszkola Gminnego w Chotomowie i Przedszkola Gminnego w Jabłonnie - w przypadku dzieci 3,4 i 5-letnich mających prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,

- Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie i Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie - w przypadku dzieci 6-letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Zgodnie z zapisami art.132 ustawy - Prawo oświatowe do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

przy czym powyższe kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXII / 303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
KRYTERIA REKRUTACJI UCHWAŁA

Harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków i potwierdzeń oraz ogłoszenia wyników rekrutacji ustalono w Zarządzeniu nr 36/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (w załączeniu).

Uwaga!
Rekrutacja nie dotyczy dzieci już zapisanych do przedszkoli gminnych i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W tych przypadkach wystarczające jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.


Plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna


Uchwała Nr XXXII/304/2017 – w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie, ul. Szkolna 2

Granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie przy ul. Szkolnej 2 w obszarze ograniczonym ulicami: Ks. Józefa Abramowicza, Zegrzyńską, Wiejską, granicą z gminą Legionowo, gminą Nieporęt, gminą Warszawa i brzegiem rzeki Wisła do Ks. Józefa Abramowicza.

Do obwodu szkoły należą ulice w Jabłonnie: Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1 Maja, Akacjowa, Akademijna, Brzozowa, Buchnik Las, Bukowa, Dereniowa, Dworkowa, Gen. Leopolda Okulickiego, Grabsztyny, Jana Matejki, Jasna, Jodłowa, Jonatan, Klonowa, Koszteli, Krąselki, Krzywa, Lasek Brzozowy, Leśna, Milenijna, Modlińska od Zegrzyńskiej do granicy z gminą Warszawa, Nad Smużną Dolinką, Niwna, Nowa, Ogrodowa, Pańska, Parkowa, Piaskowa, Politechniczna, Przylesie, Rekreacyjna, Sadowa, Słoneczna Polana, Sosnowa, Spokojna, Szarych Szeregów, Szkolna, Świerkowa, Tęczowa, Topolowa, Uniwersytecka, Wakacyjna, Wczasowa, Wiedzy, Wiosenna, Wiślana, Wygonowa, Zagajnikowa, Zegrzyńska strona nieparzysta, Złotej Renety, Źródlana oraz obręb Józefów II.


Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124

Granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124 w obszarze ograniczonym ulicami: Ks. Józefa Abramowicza, Zegrzyńską, Graniczną, granicą z gminą Legionowo, granicą z gminą Wieliszew, linią kolejową Warszawa-Nasielsk do stacji kolejowej Janówek, granicą z gminą Nowy Dwór Mazowiecki do rzeki Wisła i brzegiem rzeki Wisła do Ks. Józefa Abramowicza.

Do obwodu szkoły należą ulice w Jabłonnie: Bagno, Bliska, Chotomowska, Cicha, Dębowa, Graniczna, Grunwaldzka, Instytucka, Jabłonowska, Jagiellońska, Jesienna, Konwaliowa, Królewska, Ks. Józefa Abramowicza, Lawendowa, Legionowska, Listopadowa, Łączna, Malborska, Miła, Modlińska od granicy z Rajszewem do Zegrzyńskiej, Osiedlowa, Piastowska, Polna, Poziomkowa, Prosta, Różowa, Stefana Kisielewskiego, Św. Wojciecha, Urocza, Wałowa, Wenecka, Wiejska, Wrzosowa, Zacisze, Zegrzyńska strona parzysta, Zielona, Zygmunta Bziuka oraz sołectwa Boża Wola, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Janówek Drugi, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska.

Mapa obwodówRAPORTY O STANIE OŚWIATY

Analiza finansowo-organizacyjna oświaty w Gminie Jablonna ANALIZA

Raport o stanie oświaty w latach 2015 - 2016: POBIERZ RAPORT

Raport o stanie oświaty w latach 2014 - 2015: POBIERZ RAPORT

Raport o stanie oświaty w latach 2013 - 2014: POBIERZ RAPORT


Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012


- Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010
(format .pdf)

- Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011
(format .doc)

Szkoły i przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna oraz działające na terenie Gminy Jabłonna

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie
05-110 Jabłonna
ul. Szkolna 2
tel. 022 782-46-43
e-mail: sp.jablonna@spjablonna.idsl.pl
http://www.sp-jablonna.pl

Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie
05-123 Chotomów
ul. Partyzantów 124
tel. 22 772-62-84
e-mail: sp.chotomow@wp.pl
http://www.spchotomow.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
ul. Partyzantów 23
05-123 Chotomów
tel. (22) 782-50-11
e-mail: sekretariat@gimnazjumchotomow.pl
http://gimchotomow.edupage.org

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonnie
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 105A
tel. 22 782-45-64
e-mail: sekretariat@szkolalegionowo.pl
http://www.szkolalegionowo.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Sapere Aude” w Rajszewie
Rajszew, ul. Modlińska 75, 05-110 Jabłonna
tel: 661-333-174
e-mail: biuro@szkola-sa.pl
www.szkola-sa.pl

Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie
ul. Chotomowska 81, 05-110 Jabłonna
tel. 501-792-107
e-mail: dorota.papis@dobraedukacja.edu.pl
www.dobraedukacja.edu.pl/jablonna


Gimnazja

Niepubliczne Gimnazjum „Sapere Aude” w Rajszewie
Rajszew, ul. Modlińska 75, 05-110 Jabłonna
tel: 661-333-174
e-mail: biuro@gimnazjum-sa.pl
www.gimnazjum-sa.pl


Przedszkola

Przedszkole Gminne w Jabłonnie
05-110 Jabłonna
ul. Modlińska 103B
tel.: 22 732-02-09
e-mail: pgjablonna@wp.pl
www.przedszkolejablonna.pl

Przedszkole Gminne w Chotomowie
05-123 Chotomów
ul. Żeligowskiego 27
tel.: 22 772-20-02
e-mail: przedszkolechot@wp.pl
www.przedszkolechotomow.pl

Przedszkola Niepubliczne wpisane do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Jabłonna

Niepubliczne Przedszkole "Przy Lesie"
05 - 110 Jabłonna
ul. Przylesie 60
tel.: 661-333-171, 661-333-181
e-mail: kontakt@przedszkole.info.pl
http://www.przedszkole.info.pl

Przedszkole Niepubliczne "Pomarańczowa Ciuchcia"
ul. Przylesie 14, 05-110 Jabłonna
(0-22) 394 40 93, 600 824 400
jablonna@pomaranczowa-ciuchcia.pl
http://www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom" w Jabłonnie
ul. Modlińska 112, 05-110 Jabłonna
tel.: 22 782-42-36/ 601 055 802
e-mail: sekretariatbajkowydom@op.pl
www.bajkowydom.przyjdz.com
//przedszkolebajkowydom.blogspot.com/

Przedszkole Niepubliczne „Przy Lesie”
ul. Modlińska 75, Rajszew, 05-110 Jabłonna
tel. 661-333-174, 661-333-184
e-mail: kontakt@przedszkole.info.pl
www.przedszkole.info.pl

Punkt Przedszkolny „Przy Lesie”
ul. Partyzantów 118, 05-123 Chotomów
e-mail: kontakt@przedszkole.info.pl
http://www.przedszkole.info.pl
tel. 661-333-173, 661-333-183

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WS KATARZYNA PIETRZYKOWSKA
ul. Piękna 26, 05-123 Chotomów
http://www.przedszkole-ws.info
e-mail: poczta@przedszkole-ws.info
tel. 662-703-789
tel/fax 22 425-80-77

Prywatne Przedszkole Europejskie TUTORLAND
ul. Piaskowa 5
05-110 Jabłonna
tel. 507-526-951
http://www.tutorland-przedszkole.pl

Przedszkole Niepubliczne Sportowo-Językowe „Sportuś”
ul. Pawia 91/93, Skierdy, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 534 144 144
www.przedszkolesportowe.com

Punkt Przedszkolny Zielone Jabłuszko
ul. Koszteli 1/38, 05-110 Jabłonna
biuro.przedszkola@interia.pl
tel. 784 444 420
www.zielonejabluszko.com.pl

Przedszkole Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie
ul. Chotomowska 81, 05-110 Jabłonna
tel. 501-792-107
e-mail: dorota.papis@dobraedukacja.edu.pl
www.dobraedukacja.edu.pl/jablonna

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Sportowe „Kuźnia Talentów”
ul. Szkolna 109, 05-110 Jabłonna
tel. 690-680-109
e-mail: biuro@kuzniatalentow.net
www.kuzniatalentow.net
Żłobki Niepubliczne wpisane do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonna

Żłobki
Żłobek „Sportuś”
ul. Pawia 91/93, Skierdy, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
www.przedszkolesportowe.com

Niepubliczny Europejski Żłobek "Tutorland"
ul. Piaskowa 5, 05-110 Jabłonna
tel. 507-526-951
www.tutorland-przedszkole.pl

Niepubliczny Żłobek „Przy Lesie”
Rajszew, ul. Modlińska 75, 05-110 Jabłonna
tel. 661-333-174, 661-333-184
e-mail: kontakt@przedszkole.info.pl
www.przedszkole.info.pl

KLUB DZIECIĘCY WS KATARZYNA PIETRZYKOWSKA
05-124 Chotomów, ul. Piękna 26
www.przedszkole-ws.info

REREKUMKUM Angelika Klimowicz (klub dziecięcy)
ul. Partyzantów 24/4, 05-123 Chotomów
tel. 662-633-761
e-mail: konktakt@rerekumkum.pl
www.rerekumkum.pl
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl