Główna treœść strony

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonnie

<B></B>

Inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P II w Jabłonnie została wykonana w latach 2007 - 2009 z udziałem preferencyjnych, częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ i GW). Jej łączna wartość wyniosła ok. 5,4 mln zł, z czego ok. 3 mln zł stanowiło dofinansowanie WFOŚ i GW.

Etap I w/w inwestycji obejmował budowę przepompowni P II (dwuzbiornikowej o wydajności każdej z nich Q = 49,3 l/s) zlokalizowanej na terenie PAN-u wraz z rurociągami tłocznymi Ø 250 o długości 1535 m. oraz wykonanie zasilania energetycznego.

W ramach Etapu II/2008 wykonano kolektory główne grawitacyjne o długości 1604 mb w tym: 1451 mb kolektorów głównych na obszarze Polskiej Akademii Nauk, w ul Instytuckiej, wzdłuż ul. Różowej, Zielonej, Abramowicza oraz Miłej (odcinek od ul. Instytuckiej do ul. Modlińskiej).

W następnej kolejności, w ramach etapu II/2009, wykonano kanał sanitarny o dł. 1119,5 mb wraz z przyłączami w ul. Jesiennej, Wałowej i posesjach prywatnych do ul. Chotomowskiej w Jabłonnie.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dofinansowana przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://www.wfosigw.pl


 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl