Główna treœść strony

Co zrobić aby uzyskać możliwość korzystania z gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej?

Wypełnić i złożyć WNIOSEK „o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej”.

W oparciu o uzyskane warunki techniczne zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przedłożyć go do uzgodnienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Na podstawie uzgodnionego projektu technicznego zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego.
Przedłożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej ZAWIADOMIENIE ” o terminie rozpoczęcia robót związanych z budową przewodu lub przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego.”

Zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego wypełniając ZGŁOSZENIE „wykonanego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego do odbioru technicznego” i ZGŁOSZENIE „włączenia przyłącza do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej do gminnej sieci wodociągowej.

Na podstawie protokołów: odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, zaplombowania przez Gminę liczników wody oraz po dostarczeniu przez Inwestora inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Gmina Jabłonna podpisze UMOWĘ z Inwestorem o rozpoczęcie świadczenia usług na odprowadzanie ścieków.
Wybudowane przyłącze kanalizacyjne na podstawie Umowy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2000r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139) pozostaje na majątku i w eksploatacji właścicieli nieruchomości.


Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót

Zgłoszenie włączenia przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zgłoszenie wykonanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego do odbioru technicznego
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl