Główna treœść strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ponownie dofinansował usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna

<B></B>

W bieżącym roku wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w Urzędzie Gminy, mieli okazję pozbycia się azbestu z dofinansowaniem zdjęcia, transportu i utylizacji w wysokości 100% kosztów.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 39 991,45 zł.

Przygotowując „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna” w 2008 r., całkowitą powierzchnię wyrobów azbestowo – cementowych oszacowano wstępnie na 52 766,0 m2, z czego płyty faliste (eternit) stanowiły 96,6%, a 3554,8 m2 to płyty luzem. Przy pozostałej wielkości 49 211,2 m2 uwzględniono 20% dodawanych na zakłady konstrukcyjne pokryć, co dało 59 053,4m2. Należy więc przyjąć, że na terenie Gminy Jabłonna przed rozpoczęciem wdrażania „Programu...” znajdowało się 62608,2 m2 płyt azbestowo – cementowych. Ilość ta zmalała o 2 475,5 m2, w wyniku realizacji pierwszego etapu zadania polegającego na usuwaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zwierających azbest, który Gmina Jabłonna zrealizowała z pomocą dotacji WFOŚiGW w minionym roku. Niestety, ponad 6600 m2 odpadów zawierających azbest, które są przeznaczone do demontażu, transportu i utylizacji w bieżącym roku to ciągle kropla w morzu potrzeb. Dlatego też zachęcamy mieszkańców do składania wniosków na kolejny rok, ponieważ zamierzamy ponownie wystąpić o dotację w 2012 roku.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl