Główna treœść strony

Oddaj zużyte baterie do Urzędu i GCKiS

Na parterze Urzędu Gminy Jabłonna oraz w trzech budynkach GCKiS znajdują się pojemniki, do których można wrzucać niedziałające baterie. Separując odpady niebezpieczne, którymi są baterie, pozytywnie wpływamy na środowisko.

Do pojemników należy wrzucać zużyte baterie, aby wyeliminować je z całego strumienia odpadów trafiających na wysypisko. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jedna wyrzucona bateria jest w stanie zanieczyścić ok. 1 m3 gleby zawartymi w niej metalami ciężkimi: ołowiem, kadmem, rtęcią, niklem i litem. Co więcej baterie zawierają węgiel, grafit, smołę, szkło, krzemionkę, papier, folię i wodór. Związki te mogą trwale uszkodzić środowisko i organizm ludzki, o ile dostaną się do nich w większych stężeniach.

Dlatego też zachęcamy do skorzystania również z tej możliwości segregacji odpadów i pozbywania się ich w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Punkty zbiórki zużytych baterii:

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
parter (przy głównym wejściu)

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie
ul. Modlińska 102

Gminne Centrum Kultury i Sportu Filia w Chotomowie
ul. Partyzantów 27

Gminne Centrum Kultury i Sportu Filia w Skierdach
ul. Nadwiślańska 1
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl