Główna treœść strony

Komunikat dot. ścieków opadowych

21.03.2012r.

Szanowni Państwo

Urząd Gminy Jabłonna informuje że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U nr.123 poz. 858 z późn. zm.) "zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej".
Przypominamy, że powyższy zapis został zawarty w Umowie na odbiór ścieków.

Informujemy, że służby Urzędu Gminy Jabłonna będą prowadziły kontrole i w przypadku stwierdzenia nielegalnego odprowadzania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej wyciągane będą konsekwencje przewidziane przepisami prawa o których mowa w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „ kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 zł. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten kto nielegalnie odprowadza ścieki opadowe i drenażowe do kanalizacji sanitarnej.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl