Główna treœść strony

Ewaluacja w Gimnazjum

(Zam: 12.04.2012 r., godz. 14.20)

W marcu w gminnym Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie zostało przeprowadzone badanie dotyczące zarządzania szkołą oraz efektów jej funkcjonowania przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.

Badanie ewaluacji jest formą oceny pracy szkoły i polegało na zbadaniu informacji:

- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach i egzaminach.
- o procesach zachodzących w szkole lub placówce
- o funkcjonowaniu szkoły w środowiskach lokalnych
- o zarządzaniu szkoła i jakości działań podejmowanych w placówkach

Powyższe działania znalazły swojej odbicie w specjalnie sporządzonym przez wizytatorów i podpisanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty raporcie z ewaluacji. Badane problemy zawarte w raporcie mogą spełniać się w następującej skali poziomów: od najwyższego A, poprzez B, C, D, E.

Nasza placówka spełniła wymagania ewaluacyjne w trzech badanych płaszczyznach na poziomach B, co należy rozumieć jako wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę. W następnym badaniu należy życzyć najwyższego poziomu A.

Seweryn Kosiorek, Pełnomocnik ds. Kontaktów Społecznych
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl