Główna treœść strony

System odbioru odpadów komunalnych

Znowelizowana ustawa szczególny nacisk kładzie na segregowanie odpadów oraz uszczelnienie systemu odbioru odpadów komunalnych, a w szczególności likwidację procederu pozbywania się odpadów w lasach, spalania w piecach, itp. Gminy zobowiązane są by do 2020 r. recykling stanowił 50% odpadów ze źródeł komunalnych.

Oprócz recyklingu gminy muszą osiągnąć wysoki poziom odpadów przygotowanych do ponownego użycia i odzysku odpadów segregowanych takich jak papier, szkło, plastik, metal, odpady biodegradowalne czyli np. trawa i liście. Nieosiągnięcie określonych wskaźników będzie się wiązało z wysokimi karami nakładanymi na gminę, co będzie miało przełożenie na budżet gminy i wydatki.

Miesięczne opłaty

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2012 r. uchwałą przez Radę Gminy Jabłonna w naszej gminie będą obowiązywać dwie stawki:

- 10 zł. miesięcznie od osoby dla nieruchomości w której będą segregowane odpady
- 20 zł. miesięcznie od osoby dla nieruchomości w której nie będą segregowane odpady

Od 1 lipca właściciele nieruchomości opłaty za odbiór odpadów komunalnych będą wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna. Dotychczasowe umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne należy wypowiedzieć w odpowiednim czasie (okres wypowiedzenia należy sprawdzić w swojej umowie), aby z dniem 1 lipca 2013 r. być wolnym od zobowiązań wynikających z niniejszych umów.

Deklaracja

Właściciele nieruchomości do 31 marca 2013 r. mają obowiązek złożyć do Urzędu Gminy Jabłonna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której należy podać m.in. informację o ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz przeliczyć kwotę miesięcznej opłaty.

POBIERZ DEKLARACJĘJak wypełnić deklaracje?

Wszystkich Mieszkańców którzy mają pytania o to jak wypełnić deklaracje zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wzorami.

Jan Kowalski ma żonę i trójkę dzieci, wszyscy mieszkają razem. Rodzina Pana Kowalskiego zdecydowała, że będzie segregować śmieci. W tym przypadku miesięczna opłata od osoby wynosi 10 zł. Ta kwota pomnożona przez pięciu członków rodziny Państwa Kowalskich da sumę 50 zł. W związku z tym Pan Jan w deklaracji w polu nr 34 zaznaczył opcję – selektywny, w polu nr 35 wpisał kwotę 10 zł., w polu nr 36 – 5 osób, a w polu nr 37 – 50 zł.

Wzór wypełnionej deklaracji dla osób segregujących śmieci

Pięcioosobowa rodzina Pana Jana Nowaka nie będzie segregować śmieci. W związku z tym miesięcznie zapłacą dwa razy więcej od rodziny Państwa Kowalskich. Pan Nowak w deklaracji zaznaczył i wpisał następujące dane:
w polu nr 34 zaznaczył opcję – zmieszany, w polu nr 35 wpisał kwotę 20 zł., w polu nr 36 – 5 osób, a w polu nr 37 – 100 zł.

Wzór wypełnionej deklaracji dla osób, które nie segregują śmieci

Prosimy również by w przypadku gdy nieruchomość stanowi własność współmałżeńską, w polu nr 40 podpisały się dwie osoby.
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl