Główna treœść strony

Pozbądź się azbestu! 2017

Termin składania wniosków do 24 lutego 2017 r.

Wójt Gminy Jabłonna w 2017 r. będzie kontynuował realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż i utylizację. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2017r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2017 będą obowiązywały dotychczasowe zasady udzielania dotacji na ww. działania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tzn. pomoc może obejmować aż do 85% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, zaś pozostała część kwoty, stanowiąca minimum 15% kosztów kwalifikowanych usunięcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowić będzie wkład własny osoby zainteresowanej uzyskaniem pomocy w ww. zakresie.

Wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem częściowej pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna będziemy przyjmować do 31.01.2017 r. Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz z załącznikami.
Wnioski mogą składać:
a) osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami,
b) osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną
i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętych dofinansowaniem.

Poniżej zamieszczamy Regulamin przyznawania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna, wymagany formularz wniosku oraz wymagane formularze załączników do wniosku.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Jabłonna, I piętro, pokój nr 29, tel. (22) 76-77-329; e-mail: srodowisko@jablonna.pl

NA PAŃSTWA WNIOSKI CZEKAMY DO 24 LUTEGO 2017 R.


REGULAMIN

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl