Główna treœść strony

Gospodarka niskoemisyjna

Gmina Jabłonna przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna". Program powstaje przy współpracy z firmą Contract Consulting sp.z o. o

Na realizację projektu Gmina Jabłonna otrzymała dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma charakter horyzontalny i strategiczny, łącząc w sobie całokształt gospodarki gminnej i uwzględniając uwarunkowania, potrzeby i kierunki działań wskazane na przyszłość. Plan ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy oraz pozwala zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

W perspektywie finansowej 2014-2020 opracowanie to umożliwi instytucjom i mieszkańcom z terenu gminy staranie się o dofinansowanie na działania z zakresu termomodernizacja budynków, instalacji odnawialnych źródeł energii, wymiany urządzeń na energooszczędne czy wykorzystanie energii odpadowej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie jednym z załączników do wniosku w wielu konkursach o dofinansowanie.

Zielona Księga „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” ( Zielona księga „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030”, COM(2013) 169 wersja ostateczna, Bruksela 27 marca 2013 roku) podkreśla, że większy udział energii odnawialnej, poprawa efektywności energetycznej oraz lepsza i bardziej inteligentna infrastruktura energetyczna przyczynią się do przekształcenia systemu energetycznego UE w sposób przynoszący same korzyści.

Poziom gminy to jest właśnie ten podstawowy poziom, na którym należy wzmóc wysiłki zmierzające do osiągnięcia postawionych celów, a plany gospodarki niskoemisyjnej w gminie staną się narzędziami ich realizacji.

W większości polskich gmin miejskich oraz w ich sąsiedztwie stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu znacznie przekracza dopuszczalne normy. Przyczyną jest m.in. ciągły rozwój miast oraz wzrost zaludnienia. Zjawisko to związane jest również z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi ze spalania w piecach domowych. Palenie śmieci, takich jak plastik, guma czy płyty meblowe znacznie zwiększa ilość niebezpiecznych składników w powietrzu, w tym substancji rakotwórczych. Niebezpieczne związki chemiczne, składniki niskiej emisji, wnikają do gleby a następnie w rosnące warzywa i owoce.
Unoszący się nad miastami smog jest częstą przyczyną przewlekłego kataru i kaszlu. Zdaniem alergologów dzieci zamieszkujące tereny zanieczyszczone trzy razy częściej cierpią na astmę, niż te z czystszych obszarów. Wysokie stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu niekorzystnie wpływa także na układ krążenia. Zapylone powietrze zwiększa ryzyko wystąpienia choroby nadciśnieniowej oraz wszelkich zaburzeń związanych z niewydolnością serca. Skutki niskiej emisji, takie jak np. nowotwory mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem.

Więcej informacji na temat niskiej emisji, w tym przedstawione w bardzo ciekawy obrazowy sposób informacje nt. oszczędzania energii znajdą Państwo min. na stronach:

http://misja-emisja.pl
http://nowamisja-niskaemisja.pl
http://czymoddychasz.pl

Jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć, jak spalanie różnych odpadów wpływa na środowisko zachęcamy do wejścia na stronę http://kalkulator.misja-emisja.pl , gdzie w ciekawy sposób prezentowane są dane nt. ilości i rodzajów szkodliwych substancji, jakie unoszą się z kominów.

Spalanie plastików, pieluszek jednorazowych czy resztek jedzenia powoduje emisję wielu szkodliwych dla zdrowia zwłaszcza dzieci substancji. Korzystając z kalkulatora można dowiedzieć się ile i czego jest emitowane.

Projekt: „Zielona Jabłonna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

<b>

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl