Główna treœść strony

Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji będących wynikiem spalania nośników energii stała się priorytetem zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i naszego kraju. Gmina Jabłonna także stara się wykorzystywać zewnętrzne źródła dofinansowania służące w sposób bezpośredni lub też pośredni osiągnięciu tego celu. Wśród projektów dofinansowanych ze źródeł krajowych należy wymienić przede wszystkim dofinansowanie do wymiany pieców na terenie naszej gminy w ramach programu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Instytucją zarządzającą tym programem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zgodnie z opublikowanymi przez niego wytycznymi związanymi z metodologią wyliczania tzw. efektu ekologicznego, realizowany przez nas program wymiany pozwoli uniknąć emisji ponad 1,5 tony pyłów w skali roku, około 700 kg dwutlenku siarki (SO2), 100 kg tlenków azotu (NOx), blisko 2 ton tlenku węgla (CO) oraz ponad 135 ton dwutlenku węgla (CO2). Ilości unikniętej emisji mogą szokować, a wręcz prowokować pytanie o celowość zastosowanej metody obliczeń. Okazuje się, że jest ona poprawna, a tak duże oszczędność w emisji związane są z wycofaniem z użytkowania, poprzez brak udzielenia dotacji na tzw. paleniska węglowe, oraz objęcie programem osób posiadających piece olejowe, których emisji znacznie przekracza ilość substancji szkodliwych emitowanych przez chociażby kotły opalane gazem ziemnym.

Program Ograniczenia Emisji Zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 183 784,54 zł
 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl