Główna treœść strony

Projekt pt.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie.

Celem projektu jest efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków, poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie. Stanowi ona istotny element systemu reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia, w związku z wysokim ryzykiem występowania pożarów lasów oraz innych negatywnych zjawisk atmosferycznych.
W ramach projektu zakupiony zostanie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe. Oprócz pojazdu zakłada się także zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, sprzętu dedykowanego specjalistycznej grupie poszukiwawczo-ratowniczej (działającej w ramach struktur OSP w Jabłonnie) oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezamontowanego na stałe w pojeździe. Będą to w szczególności: aparaty powietrzne, wentylator oddymiający, szelki bezpieczeństwa, węże tłoczne - o przekroju nominalnym fi 52 i fi 75, zestaw rękawów do podnoszenia korony wału, pompa pożarnicza szlamowa, agregat prądotwórczy o mocy od 2 do 3,5 kW, zestaw ratownictwa medycznego oraz zestaw ratownictwa technicznego (lekki). Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2017 r.
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - OŚ PRIORYTETOWA V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 999 168,98, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 399 567,67 zł.

<b>

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl