Główna treœść strony

Projekt pt. Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew

Jest to projekt partnerski realizowany przez 8 gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew, którego liderem jest Miasto Legionowo. W ramach projektu zostaną wybudowane drogi dla rowerów o łącznej długości 77,32 km, z czego około 15 km na terenie Gminy Jabłonna. Dzięki realizacji inwestycji powstanie jednolity i spójny system połączeń tras rowerowych na terenie gmin partnerskich. Jest on elementem realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych
poprzez poprawę warunków dla rozwoju nie emisyjnej formy transportu indywidualnego opartego o transport rowerowy.

W ramach projektu realizowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie administracyjnym gmin partnerskich, polegające na budowie obiektów budowlanych, czyli: dróg dla rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz realizację innych działań mających na celu popularyzację i rozwój transportu nieemisyjnego opartego o środek transportu - rower.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT 7. Łączna kwota dofinansowania 60 013 074,42, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 48 010 459,53. Kwota dofinansowania dla Gminy Jabłonna wynosi 4.163.504,60 zł.

<b>

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl