Główna treœść strony

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Jabłonna, ze szczególnym uwzględnieniem jej kompleksowego wymiaru tj. głębokiej modernizacji energetycznej połączonej z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacyja 4 budynków znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna: Publicznego Gimnazjum w Chotomowie, Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie oraz Filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach. Całkowita powierzchnia ogrzewana budynków to 5 175,52 m2, są one użytkowane przez około 580 uczniów, dzieci przedszkolnych i nauczycieli oraz około 50 pracowników GCKiS.
Projekt jest kompleksowy i wykorzystuje oszczędności energetyczne dzięki zastosowaniu następujących rozwiązań: ocieplenie obiektu, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, dachów lub stropodachów; ocieplenie lub wymiana podłóg; wymiana okien lub drzwi zewnętrznych; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; zastosowanie automatyki pogodowej. W modernizowanych energetycznie budynkach zaplanowana jest także instalacja OZE. Za sprawą prac zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, planowana jest poprawa efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej, średnio o 65,26% w odniesieniu do stanu istniejącego, redukcja CO2 będzie na poziomie 61,8%. Osiągniemy również efektywność kosztową na poziomie 4,03 zł/ kWh/rok.
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.2 Efektywność energetyczna.
Całkowity koszt projektu to 4 345 722,43 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 3 438 603,97 zł. Dofinansowanie wynosi do 80% projektu. Koszty kwalifikowane stanowią 98,91% projektu, tj. 4 298 254,96 zł. Z kosztów kwalifikowanych zostały wyłączone koszty w wysokości 47 467,50 zł, związane z termomodernizacją powierzchni mieszkalnej (28,8 m2) w budynku Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.

<b>

 • Centrum Kultury i Sportu
 • Gminne Centrum Informacji
 • Jezioro Zegrzyńskie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie
 • Bezpłatna Szkoła Rodzenia
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Legion Klub HDK PCK
 • Planowane Wyłączenia Prądu
 • Turystyczny Szlak Patriotyczny Polski Walczącej
 • 32 Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
 • Gaz System
 • Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
© 2002-2015 Urząd Gminy w Jabłonnie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ SMOLIŃSKI, e-mail: promocja@jablonna.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja tech: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl