Jesteś tutaj:

Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 5/2018 z dnia 1 października 2018 r. o przeznaczeniu nieruchomości w dzierżawę

Data: 09.10.2018 r., godz. 12.53    67
Wójt Gminy Jabłonna stosownie do dyspozycji zawartych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jabłonna oraz na stronie internetowej www.jablonna.pl , na okres 21 dni, licząc od dnia 02.10.2018 r. został wywieszony wykaz o przeznaczeniu,
• w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości:
1. część niezabudowanej działki gruntu nr 1451/4 o powierzchni 67 m2 położona we wsi Jabłonna.
2. część niezabudowanej działki gruntu nr 1451/4 o powierzchni 122 m2 położona we wsi Jabłonna.
3. część niezabudowanej działki gruntu nr 1451/4 o powierzchni 4 m2 położona we wsi Jabłonna.
4. część niezabudowanej działki gruntu nr 171/2 o powierzchni 150 m2 położona we wsi Chotomów
5. część niezabudowanej działki gruntu nr 19 o powierzchni 8 m2 położona we wsi Chotomów

Informacji i wyjaśnień o przedmiotowych nieruchomościach udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Jabłonna - pok. nr 23 (l piętro)
tel. 22-767 73 16/11.