Jesteś tutaj:

Skład Rady Gminy

693

WITOLD MODZELEWSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Przewodniczący Komisji Budżetowej
Kontakt:
nr tel.: 602-211-948
e-mail: witoldmodzelewski@gmail.com


WŁODZIMIERZ KOWALIK
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Kontakt: za pośrednictwem Biura Rady Gminy


DOROTA ŚWIĄTKO
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej
Kontakt: nr tel.: 510 578 402
Dyżur w filii GCKiS w Skierdach po uzgodnieniu telefonicznym


TERESA GAŁECKA
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Członek Komisji Budżetowej
Kontakt:
Nr tel.: 512 300 238
e-mail: teresa.galecka@wp.pl


MARIUSZ GRZYBEK
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Kontakt:
e-mail: mariusz.grzybek7@gmail.com


ADAM KRZYŻANOWSKI
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Kontakt:
nr tel.: 723-908-234
e-mail: adamkrzy@op.pl


MARTA LIPIŃSKA
Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Budżetowej
Kontakt:
nr tel.: 502 725 602


BOGUMIŁA MAJEWSKA
Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Członek Komisji Spraw Społecznych
Kontakt:
nr tel.: 502 996 544


WOJCIECH NOWOSIŃSKI
Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Rewizyjnej
Kontakt:
e-mail: wojciech.nowosinski@wp.pl


ARKADIUSZ SYGUŁA
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
Kontakt:
nr tel.: 607-107-142
e-mail: mail.budobax1@wp.pl


TOMASZ WODZYŃSKI
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rozwoju
Kontakt:
nr tel.: 501 588 658
e-mail: agnessa4@wp.pl


MAREK ZIELIŃSKI
Przewodniczący Komisji Rozwoju
Członek Komisji Budżetowej
Kontakt:
e-mail: marekzielinski@onet.pl
blog: http://jablonna.blog.onet.pl


PAWEŁ KRAJEWSKI

Członek Komisji Spraw Społecznych
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Kontakt:
nr tel.: 501 605 958
e-mail: pkrajewski1972@gmail.com


ARTUR SZYMKOWSKI

Członek Komisji Rozwoju
Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Kontakt:
nr tel.: 786 819 106
e-mail: a.szymkowski@onet.eu


ZENON CHOJNACKI
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
Kontakt:
nr tel.: 606 222 656
e-mail: chojnackizenon@gmail.com