Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju

553
Data wydarzenia: 03.12.2018 r., godz. 09.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju, w dniu 3 grudnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 11.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
4. Analiza projektu budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok oraz WPF na lata 2019- 2049 w oparciu o przedstawione przez Wójta materiały i wydanie stosownej opinii.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Witold Urbański