Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Budżetowej

529
Data wydarzenia: 04.12.2018 r., godz. 14.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 49 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetowej, w dniu 4 grudnia 2018 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna – nr 11.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Budżetowej
Wojciech Nowosiński