Jesteś tutaj:

III Sesja Rady Gminy Jabłonna

91
Czas trwania wydarzenia: od: 19.12.2018 r., godz. 12.00 do: 19.12.2018 r., godz. 16.00
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, ze mn.) oraz § 15 ust. 1 , 3,4 i 5 Statutu Gminy Jabłonna zapraszam do wzięcia udziału w III Sesji Rady Gminy VIII kadencji, która odbędzie się 19 grudnia 2018r. / środa/ o godz. 12:00 w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102, sala widowiskowa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na rok 2019,
a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez ,
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c) Odczytanie opinii Komisji Budżetowej i wniosków stałych komisji merytorycznych oraz uzasadnień Wójta dotyczących odczytanych wniosków,
d) głosowanie nad przedstawionymi wnioskami,
e) podjęcie uchwały budżetowej
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2019-2049,
a) Przedstawienie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia WPF na lata 2019- 2049,
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie WPF na lata 2019-2049,
c) Odczytanie opinii Komisji Budżetowej dotyczącej WPF,
d) Podjęcie uchwały,
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:*

6. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Wojciech Nowosiński
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna