Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

636
Czas trwania wydarzenia: od: 17.08.2018 r., godz. 09.00 do: 17.08.2018 r., godz. 14.00

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
www: http://www.jablonna.pl

Na podstawie art. podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz § 64 ust. 1 i 2 i § 66 Statutu Gminy Jabłonna, zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, w dniu 17 sierpnia 2018 r. /piątek/ o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna- nr 11.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym, skala zjawisk.
4. Realizacja GPRPA oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018 r. wraz z przedstawieniem zestawienia wydatków poniesionych w ramach realizacji tych programów za pierwsze półrocze 2018.
5. Wnioski Komisji do budżetu na rok 2019.
6. Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem, których są sprawy z zakresu działania komisji.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych
Teresa Gałecka