Jesteś tutaj:

Mamy koncepcję na przedszkole!

Data: 06.08.2018 r., godz. 16.18    1026
Wiemy jak będzie wyglądał nowy budynek Przedszkola Gminnego w Chotomowie. W czwartek (2 sierpnia 2018 r.) miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Przedszkola przy ul. Żeligowskiego 27. Autorem zwycięskiej koncepcji jest TEL BIURO ARCHITEKTONICZNE MAŁGORZATA TRĘBSKA ze Skierniewic.
Konkurs architektoniczny polegał na przygotowaniu koncepcji i zaprojektowaniu 10-oddziałowego przedszkola w tym dwóch oddziałów przystosowanych na żłobek. Do Urzędu Gminy wpłynęło 8 prac zawierających koncepcje architektoniczne budowy przedszkola przy ul. Żeligowskiego 27 w Chotomowie. Wymagania postawione przed uczestnikami konkursu ściśle określał regulamin (http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=322794). Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace i przyznała I nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

Zwycięską koncepcję opracował zespół projektowy w składzie mgr inż. arch. Małgorzata Trębska, mgr inż. arch. Beata Białek oraz mgr inż. bud. Anna Cieślak.


Co zakłada zwycięska koncepcja?

Głównym założeniem projektu było stworzenie przestrzeni przyjaznej młodym użytkownikom w maksymalnym stopniu wykorzystującej warunki działki oraz spełniającej warunki wskazane w MPZP. Głównym celem podczas projektowania było stworzenie obiektu zapewniającego komfortowy mikroklimat wymagającym użytkownikom, jakimi są dzieci, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz dostępnych technologii tj.: odpowiedni kształt budynku, zwartość bryły, orientacja głównych przeszkleń na południe, wysoka izolacyjność cieplna przegród i stolarki okiennej, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, energooszczędne oświetlenie LED, instalacja fotowoltaiczna. Priorytetem w projektowaniu było takie rozmieszczenie pomieszczeń, aby umożliwić dobre oświetlenie wnętrz światłem naturalnym, stąd zastosowanie dużych przeszkleń od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej, zapewniających zyski cieplne z energii słonecznej. Dodatkowo na elewacji południowej zastosowano ochronę przed zbytnim nasłonecznieniem w postaci automatycznych rolet zewnętrznych. Od strony północnej zlokalizowano pomieszczenia biurowe, częściowo kuchenne, techniczno-gospodarcze, dzięki czemu można było ograniczyć ilość stosowanych tam przeszkleń generujących straty ciepła.
Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (pochylnie, winda osobowa, dostosowane toalety).

Zaprojektowana bryła budynku przedszkola w naturalny sposób dzieli działkę na dwie części, odgradzając przestrzeń dla dzieci (zlokalizowany od strony południowej plac zabaw) od drogi i przestrzeni ogólnodostępnych (w tym ogólnodostępny gminny plac zabaw).

Na etapie opracowania koncepcji, zgodnie z założeniami konkursowymi autorzy przewidzieli możliwość realizacji inwestycji w dwóch etapach. Etap I obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola (po wyburzeniu istniejącego budynku przedszkola) zaś etap II – wyburzenie budynku mieszkalno-gospodarczego i dobudowę dwuoddziałowego żłobka.
Projektowany budynek (etap I) zlokalizowano dłuższą elewacją prostopadle do granicy z działką nr 309/1 w odległości 4,60m . Od strony południowej uzyskano teren zielony z placem zabaw dla dzieci przedszkolnych, a od północy stworzono strefę komunikacyjno-gospodarczą z parkingiem oraz wydzielonym gminnym placem zabaw. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem wielospadowym i podwyższonym parterem. Dobudowę budynku żłobka (etap II) z niezależnym wejściem zlokalizowano od strony północno-wschodniej.
W przypadku realizowania II etapu ujętego w zwycięskiej koncepcji, w miejscu wyburzonego budynku mieszkalno-gospodarczego (etap II) projektuje się dodatkowe miejsca parkingowe.
Układ budynku na działce, stosunkowo zwarta bryła oraz lokalizacja przeszkleń od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej zapewnia korzystne nasłonecznienie pomieszczeń i pozwala jednocześnie na zyski ciepła z promieniowania słonecznego. Taki kształt budynku pozwoli zoptymalizować koszty inwestycji oraz przyszłościowe koszty eksploatacji budynku.

Atrakcyjnym miejscem dla przedszkolaków będzie strefa ogrodu - teren zorganizowany od strony południowej za budynkiem przedszkola, którego najistotniejszym elementem kompozycji jest plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i żłobkowych; z rozmieszczonymi zabawkami - miejsce przyciągające dzieci i stwarzające najwięcej możliwości zabaw. Plac zabaw został zaprojektowany z nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej amortyzującej upadki. Została również wydzielona strefa zielona przeznaczona do zabaw na trawie, gdzie mogą odbywać się zajęcia na świeżym powietrzu oraz ogrody dydaktyczne: ogród dotykowo-zapachowy i ogród kolorów a także miejsce wypoczynku z altaną. Przy placu zabaw skomponowano ogród dydaktyczny: dotykowo- zapachowy z roślinami o liściach zróżnicowanych fakturowo oraz wydzielającymi olejki eteryczne i ogród kolorów z roślinami o intensywnych barwach liści i kwiatów oraz zmienności kwitnienia w okresie wegetacyjnym.

Architekci zaplanowali strefę wielofunkcyjną – zaprojektowana na wprost wejścia głównego od strony południowo-zachodniej. Sala sensoryczna, sala gimnastyczna i jadalnia dla 80 osób wydzielone akustycznymi ścianami mobilnymi, które po złożeniu mogą dowolnie kształtować przestrzeń pomieszczenia (przykłady -plansza 2). Sala sensoryczna z bezpośrednim dostępem do łazienki dla dzieci, magazynem i pomieszczeniem technicznym, jadalnia z bezpośrednim dostępem do strefy kuchennej. Wszystkie pomieszczenia posiadają odrębne wyjścia do wewnętrznej komunikacji oraz na zewnątrz na taras zlokalizowany wzdłuż południowo-zachodniej elewacji a poprzez schody zewnętrzne i pochylnię dla niepełnosprawnych skomunikowane są z placem zabaw.


ETAP I powierzchnia zabudowy - 1425,44 m2 ( w tym projekt. -1232,64m2) powierzchnia tarasów i pochylni – 264.2 m2 powierzchnia utwardzona - 3045,5 m2 powierzchnia placów zabaw – 606,76 m2 powierzchnia zieleni – 3323.1m2
ETAP II powierzchnia zabudowy – razem 1401,64 m2 powierzchnia tarasów i pochylni – 264,2 m2 powierzchnia utwardzona – 3067,94 m2 powierzchnia placów zabaw – 606,76 m2 powierzchnia zieleni – 3324,5 m2
- dostępność terenu dla osób niepełnosprawnych – budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych za pomocą pochylni, obiekt wyposażony w toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych, zapewniona dostępność pomieszczeń piętra za pomocą windy osobowej
- miejsca postojowe: zaprojektowano: etap I -51mp, etap II –dodatkowo 17mp


Etap II – stanowi rozbudowa budynku o 2 oddziały żłobka po 16 dzieci każdy; projektuje się lokalizację żłobka od strony północno-wschodniej. Żłobek dwukondygnacyjny. Wejście do żłobka bezpośrednio od strony północno-zachodniej przy wykorzystaniu wspólnej strefy wejściowej oraz pośrednio poprzez komunikację ogólną przedszkola. Na parterze zaprojektowano wózkownię dostępną z przedsionka.

Poszczególne kondygnacje części żłobkowej skomunikowano za pomocą istniejącej w budynku przedszkola, klatki schodowej i windy osobowej. Na każdej kondygnacji zaprojektowano salę z podziałem na sypialnię i jadalnię oraz niezbędnym zapleczem: łazienką, magazynkiem, pomieszczeniem porządkowym i pomieszczeniem odbioru posiłków z rozdzielnią i zmywalnią.